ekonomia i zarządzanie    

Koopetycja w trzech odsłonach

Kreft Jan,  Leja Krzysztof

ISBN/ISSN: 978-83-7348-817-5

Issue: 1

Year published: 2020

Number of pages: 160

Tags: rozwój i powodzenie koopetycji, koopetycja a ewolucja łańcucha wartości w mediach, koopetycja w polskich uczelniach, problem elastyczności kultur organizacyjnych, koopetycja w zarządzaniu

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Jan Kreft, Krzysztof Leja

 

Książka ta, poświęcona dynamicznie rozwijającemu kierunkowi badań nad osobliwym zjawiskiem, jakim jest koopetycja, czyli jednoczesne występowanie konkurowania i współpracy, oferuje wyprawę w nieoczywiste rejony zarządzania, w których wiedza ekspercka w ramach nurtu ekonomicznego spotyka się z poglądami humanistycznymi z ich uniwersalizmami ludzkich niedoskonałości, uparcie objawiających się w środowisku nieustępliwie dążącym do kwantyfikacji tego, co wydaje się niepoliczalne, a co ma znakomity wpływ nie tylko na każdy etap zarządzania strategicznego, ale też na jego skutki.

Proponujemy przerzucenie pomostu łączącego wiedzę płynącą z zarządzania interpretowanego w ramach analiz ilościowych i dorobek nauk, w których równoprawne miejsce zajmują humanistyczne „niepoliczalności” i „nieoczywistości”.

W odsłonie pierwszej prezentujemy przegląd literatury światowej na temat koopetycji w zarządzaniu strategicznym organizacjami, bez względu na ich status prawny oraz zakres działalności. Sukces koopetycji w znacznej mierze jest uzależniony od umiejętności budowania relacji pomiędzy organizacjami, które jednocześnie konkurują i współpracują. Podkreślamy zalety i wady koopetycji jako narzędzia współpracy pomiędzy konkurentami. Dostrzegamy znaczenie elastyczności struktur i kultur organizacyjnych dla powodzenia międzyorganizacyjnych więzi koopetycyjnych. Wskazujemy na szczególną rolę liderów w koopetycji, koncentrując się na znaczeniu pychy liderów, którzy podejmują się tworzenia więzi koopetycyjnych.

W odsłonie drugiej odnosimy koncepcję koopetycji do mediów, zastanawiając się nad tym, czy jest to recepta na stające przed nimi wyzwania strategiczne. Pokazujemy ewolucję łańcucha wartości w mediach, a także czynniki koopetycji w internecie. Zwieńczeniem tej odsłony są dwa studia przypadków, których aktorami są Google News i Netflix.

Odsłona trzecia poświęcona jest rozważaniom nad koopetycją w instytucjach akademickich. Składa się ona z trzech części. W pierwszej przedstawiamy uwarunkowania i kontekst koopetycji w uczelniach. Drugą poświęcamy efektom współpracy publikacyjnej uczelni, które zostały docenione w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, organizowanym w 2019 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na tle pozycji polskich uczelni w Unii Europejskiej. Trzecią część rozdziału odnosimy do trzech największych gdańskich uczelni publicznych, prezentując ich aktywność publikacyjną oraz efekty współpracy naukowej. Rozdział ten kończy ocena zdolności wybranych uczelni do koopetycji w opinii ich liderów – rektorów, z którymi przeprowadzono wywiady. Ostatnią część monografii stanowią rekomendacje i konkluzje.

profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) –

 


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 30.00 31.50 Available