inżynieria sanitarna    

Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe

Zaborowska Ewa

ISBN/ISSN: 978-83-7348-608-9

Issue: 4

Year published: 2021

Number of pages: 270

Tags: instalacje paliwowe i magazynowanie paliw, pomieszczenie kotłowni, warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni, charakterystyka paliw i procesu spalania, podstawy projektowania kotłowni, instalacja odprowadzania spalin, obiegi wody grzejnej

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem nowoczesnych, niskoparametrowych kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe, małej i średniej wielkości. Rozdział pierwszy poświęcono charakterystyce paliw i procesu spalania oraz konstrukcjom kotłów i palników. 

Podstawy projektowania, omówione w rozdziale drugim, obejmują zasady przygotowania bilansu cieplnego kotłowni, ogólny opis schematów ideowych instalacji kotłowni oraz zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych. Szczegółowe informacje na temat urządzeń i armatury w poszczególnych obiegach grzewczych i ciepłej wody użytkowej oraz sposoby ich wymiarowania zamieszczono w rozdziale trzecimi czwartym.

Instalacje paliwowe i magazynowanie paliw są przedmiotem rozdziału piątego. Instalacje spalinowe i powietrzno-spalinowe omówione w rozdziale szóstym. Wymagania stawiane pomieszczeniom, w których są zainstalowane kotły oraz ich wyposażenie przedstawiono w rozdziale siódmym. Ostatni, ósmy rozdział zawiera podstawowe warunki wykonania i odbioru kotłowni.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 30.00 31.50 Available