geodezja    

Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

Kurałowicz Zygmunt

ISBN/ISSN: 978-83-7348-802-1

Issue: 2

Year published: 2021

Number of pages: 239

Tags: systemy satelitarne, teodolit, dalmierz, pomiary geodezyjne, prawo geodezyjne / kartograficzne / budowlane, tachimetr, znaki wysokościowe, standardy geodezyjne, niwelator, osnowa pomiarowa

 

Description:

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Zygmunt Kurałowicz

 

Niniejsza książka jest podręcznikiem akademickim stanowiącym pomoc dydaktyczną w podstawowym zakresie wiedzy z geodezji i kartografii, przeznaczonym dla studentów kierunku studiów geodezja i kartografia. Materiał zawarty w podręczniku może być też przydatny studentom kierunków budownictwoinżynieria środowiskaarchitektura i urbanistykagospodarka przestrzenna i transport, którzy powinni znać wybrane elementy geodezji.

Podręcznik składa się z 25 rozdziałów, a jego treść zawiera m.in. rys historyczny rozwoju geodezji, elementy prawne i miejsce geodezji w budowlanym procesie inwestycyjnym, podstawy rachunku geodezyjnego, opis tradycyjnego i nowoczesnego sprzętu geodezyjnego oraz prac terenowych, a także wybrane zalecenia z archiwalnych i obowiązujących przepisów geodezyjnych. Kolejno opisano sposoby i wymagania dotyczące prowadzenia podstawowych pomiarów geodezyjnych, przedstawiono układy odniesienia i systemy satelitarne oraz systemy informacji. Zamieszczono fragmenty wybranych instrukcji archiwalnych, stanowiących element materiałów pomocniczych do ćwiczeń, wzory formularzy i dokumentów geodezyjnych.

Układ treści w podręczniku pozwala studentom zapoznać się metodycznie z problematyką geodezyjno-kartograficzną i jej znaczeniem w szeroko rozumianym budownictwie, inżynierii środowiska oraz urbanistyce i architekturze.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
printed 27.00 28.35 Available