ekonomia i zarządzanie    

Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Seria monografie nr 164

Zawadzki Krystian

ISBN/ISSN: 978-83-7348-708-6

Issue: 1

Year published: 2017

Number of pages: 282

Tags: EURO 2012, wielkoformatowe wydarzenia sportowe

 

Description:

Monografia jest udostępniona w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.
profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Krystian Zawadzki 

 

Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są efekty wywołane organizacją wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Pretekstem do podjęcia tej tematyki jest duże zainteresowanie organizacją tych wydarzeń tłumaczone korzystnym oddziaływaniem na gospodarkę gospodarza. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje jednak na rozbieżności w tym zakresie pomiędzy oficjalnymi opracowaniami publikowanymi na zlecenie organizatorów oraz niezależnymi, akademickimi opracowaniami. Podczas gdy te pierwsze wskazują na jednoznacznie korzystne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych, te drugie charakteryzują się w tym względzie daleko idącą wstrzemięźliwością.

Rozważania zawarte w monografii miały w założeniu autora służyć realizacji kilku celów:

  • określeniu atrybutów i zdefiniowania pojęcia wydarzenia wielkoformatowego;
  • przeanalizowaniu wielu różnych wielkoformatowych wydarzeń sportowych oddziałujących ex post na wiele ekonomicznych obszarów, zarówno na poziomie państwa, jak i regionu. Dotychczas światowe publikacje odwoływały się do jednej imprezy lub jednej kategorii imprez wielkoformatowych w wielu obszarach oddziaływania lub do wielu wydarzeń w jednym obszarze oddziaływania;
  • przeprowadzeniu na przykładzie Euro 2012 wyceny trudno mierzalnych efektów wielkoformatowego wydarzenia sportowego, pozwalającego na oszacowanie trudno mierzalnych korzyści netto. Do tej pory w literaturze przedmiotu podejmowano wyłącznie próby szacunków trudno mierzalnych korzyści. W niniejszym opracowaniu zaproponowano koncepcję umożliwiającą wycenę zarówno trudno mierzalnych korzyści, jak i trudno mierzalnych kosztów;
  • analizie determinant wyceny trudno mierzalnych korzyści i kosztów na przykładzie Euro 2012 w Polsce. Dotychczas przy pomocy metody wyceny warunkowej realizowane były badania determinant gotowości do zapłaty wyłącznie wśród trudno mierzalnych korzyści wielkoformatowych wydarzeń sportowych organizowanych w krajach wysoko rozwiniętych.

Choć w zamyśle niniejsza monografia ma charakter naukowy, może okazać się przydatna dla przedstawicieli jednostek samorządowych myślących teraz lub w przyszłości o organizacji takich imprez, dydaktyków podejmujących problematykę organizacji dużych wydarzeń, czy zarządzania obiektami sportowymi, studentów kierunków ekonomicznych oraz kibiców i wszystkich innych, którym bliska jest tematyka szeroko pojętego sportu.


Download table of contents

Purchase options:
Book Formatprice excl taxprice incl taxavailability
e-book 0.00 0.00 Available