Books in Category ekonomia i zarządzanie

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

Decyzje optymalne z Solverem

Baj-Rogowska Anna

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej

 

Złożoność procesów gospodarczych zachodzących w turbulentnym otoczeniu wymaga nieustannego podejmowania decyzji w trakcie poszukiwania nowych rozwiązań, uwzględ­niających ich sku...

         

Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

Golawska-Witkowska Gabriela,  Mazurek-Krasodomska Ewa,  Rzeczycka Anna

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkac...

         

Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego

Borowiec Arkadiusz,  Trzaskowska Anna Maria

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Organizacja oparta na wiedzy jest związana z koncepcją zarządzania wiedzą, która nieodłącznie wiąże się z nowoczesnymi modelami zarządzania. Najważniejszym zasobem takiej organizacji ...

         

Internationalization of SMEs. Context, models and implementation

Daszkiewicz Nelly,  Wach Krzysztof

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
The book can be downloaded from the Pomeranian Digital Library’s website (free of charge).

 

The purpose of this book is to present internationalization of SMEs in a ...

         

Konkurencyjność międzynarodowa krajów

Adamkiewicz Hanna

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Mimo dużej aktywności naukowej ekonomistów zajmujących się problematyką konkurencyjności międzynarodowej nie przedstawiono dotąd jednoznacznego i niekwestionowanego stanowiska, któr...

         

Koopetycja w trzech odsłonach

Kreft Jan,  Leja Krzysztof

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Książka ta, poświęcona dynamicznie rozwijającemu kierunkowi badań nad osobliwym zjawiskiem, jakim jest koopetycja, czyli jednoczesne występowanie konkurowania i współpracy, oferuje wyprawę...

         

Leksykon przedsiębiorczości. Podstawowe pojęcia używane w obszarze przedsiębiorczości

Banasik Przemysław,  Grzegorzewska-Mischka Ewa,  Wyrzykowski Wojciech

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Leksykon przedsiębiorczości  ma w założeniu stanowić vademecum wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Przyjmując, że przedsiębiorczość ma dwa znaczenia ― szersze i węższe, w Leksykonie s...

         

Marketing relacji we współczesnym świecie

Drapińska Anna

Książkę można nabyć w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Teoria i praktyka marketingu ulegają ciągłej ewolucji, podążając za zmianami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi i dostosowując się do nich. Obecne trendy, które napędzają ...

         

Marketing. Ujęcie systemowe

Redakcja Daszkowska Marianna

Brzozowska-Woś Magdalena,  Dąbrowski Dariusz,  Daszkowska Marianna,  Drapińska Anna,  Gołąb-Andrzejak Edyta,  Kapsa Elżbieta,  Koszałka Jerzy,  Leja Krzysztof,  Sekuła Alicja

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Książka powstała jako rezultat zainteresowań naukowych i doświadczeń dydaktycznych zespołu pracowników Katedry Marketingu, działającej od 2001 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii ...