Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

Kurałowicz Zygmunt

Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków: „budownictwo”, „inżynieria środowiska”, „geodezja i kartografia” oraz „transport”, którzy powinni poznać w ramach przedmiotu Geodezja oraz w prze...