Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

Kurałowicz Zygmunt

Niniejsza książka jest podręcznikiem akademickim stanowiącym pomoc dydaktyczną w podstawowym zakresie wiedzy z geodezji i kartografii, przeznaczonym dla studentów kierunku studiów geodezja i kartografia. Materiał zawarty w podręczniku może być też ...

         

Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

Kurałowicz Zygmunt

Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków: „budownictwo”, „inżynieria środowiska”, „geodezja i kartografia” oraz „transport”, którzy powinni poznać w ramach przedmiotu Geodezja oraz w prze...