Books in Category Inżynieria środowiska

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

Dolna Wisła – rzeka niewykorzystanych możliwości

Szymkiewicz Romuald

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Kwestia gospodarczego wykorzystania potencjału Wisły i ograniczania generowanych przez nią zagrożeń nie jest czymś wyjątkowym, bo dotyczy wszystkich rzek. Z tego powodu autor niniejszej mono...

         

Gdański system wodonośny

Redakcja Kozerski Bohdan

Jaworska-Szulc Beata,  Kozerski Bohdan,  Piekarek-Jankowska Halina,  Pruszkowska Małgorzata,  Przewłócka Maria

 Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Prace nad poznaniem hydrogeologii regionu gdańskiego trwają ponad sto lat. W okresie tym powstał obraz nader skomplikowanego systemu wodonośnego złożonego z piętra kredowego, paleogeńs...

         

Introduction to computational engineering hydraulics

Szymkiewicz Romuald,  Huang Suiliang,  Szymkiewicz Adam

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in GUT's bookstore.

 

Niniejsza książka pomyślana jest jako pomoc dydaktyczna w zakresie metod obliczeniowych stosowanych w inżynierii wodnej. Aby ułatwić korzystanie...

         

Metody numeryczne w inżynierii wodnej

Szymkiewicz Romuald

Publikacja jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

         

Modelowanie matematyczne zjawisk lodowych na wodach śródlądowych

Kolerski Tomasz

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Zjawiska lodowe występujące na rzekach w sezonie zimowym powodują istotną zmianę w charakterze hydraulicznym przepływu, oraz stanowią poważne wyzwanie dla administratorów i użytkownik&oacu...

         

Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe

Klugmann-Radziemska Ewa

Skrypt można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Skrypt może stanowić pomoc dla studentów wykonujących prace przejściowe i dyplomowe w tematyce zastosowania źródeł energii, przyjaznych środowisku naturalnemu. Pozycja ta może t...

         

Pollutants transport phenomena seminar. Exercises description

Gronowska Marlena

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
The book can be downloaded from the Pomeranian Digital Library’s website.

 

The content of this textbook covers exercises included within the Seminar part of the Pollutant...

         

Praktyczne aspekty gospodarki wodnej w projektowaniu zbiorników retencyjnych

Kolerski Tomasz

Książka jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej – Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

 

Niniejszy podręcznik może stanowić uzupełnienie dostępnych opracowań z dziedziny gospodarki wodnej, hydrologii i projektowania zbiorników retencyjny...

         

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

Gajewska Magdalena,  Rayss Joanna,  Szpakowski Wojciech,  Wojciechowska Ewa,  Wróblewska Dominika

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

W ostatnich latach problematyka gospodarowania wodami opadowymi staje się zagadnieniem coraz bardziej wielowymiarowym i wielodyscyplinarnym. W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielc...