Books in Category mechanika

Przejdź do: Nowości wydawnicze, Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Seria monografie nr 168

Wojnicz Wiktoria

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Niniejsza monografia zawiera syntetyczny opis prowadzonych badań i dorobku naukowego uzyskanego w latach 2009–2017. W publikacji opisano zadania rozwijane w zakresie: biomechaniki mięś...

         

Continuous optimisation algorithms

Tesch Krzysztof

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
This book is available for free download – Pomeranian Digital Library.

 

The book is devoted to issues of continuous optimization. In addition to classic gradient algorith...

         

Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia

Korczewski Zbigniew

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki technicznej silników spalinowych dużej mocy, zarówno tłokowych, jak i turbinowych, ukierunkowane na eksploatację okrę...

         

Estimation of failure initiation in laminated composites by means of nonlinear six-field shell theory and FEM

Sobczyk Bartosz

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
The book is available in GUT’s bookstore.

 

Niniejsza monografia dotyczy problemu inicjacji zniszczenia w laminatach kompozytowych o małej grubości całkowitej. W pracy przedstawiono znane...

         

Hybrydowe modele i metody modelowania układów mechanicznych. Seria monografie nr 176

Hein Rafał

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej

W monografii przedstawiono metody modelowania układów mechanicznych umożliwiające uzyskanie odpowiednio dokładnych modeli niskiego rzędu. Jedną z nich jest dyskretno-ciągła metoda pryzm...

         

Mechanics of pollutants transfer

Sawicki Jerzy M.

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
The book can be downloaded from the Pomeranian Digital Library’s website (free of charge).

 

All undertakings in the ways of environment protection and engineering ar...

         

MECHANICZNE METODY BADAŃ MATERIAŁÓW. Ćwiczenia laboratoryjne

Wittbrodt Edmund,  Wojnicz Wiktoria

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia) Wydziału Mechanicznego, w ramach przedmiotu wytrzymałość materiałów, na...

         

Mechanika ogólna. Teoria i zadania

Wittbrodt Edmund,  Sawiak Stefan

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria mechaniczno-medyczna, energetyka, inżynieria materiałowa oraz zarząd...

         

Mechanika ruchu okrętu

Wełnicki Wiesław

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - Pomorska Biblioteka Cyfrowa.