elektrotechnika    

Pojazdy elektryczne. Część I

Skibicki Jacek

Książka jest w założeniu pomocniczym materiałem uzupełniającym treści wykładowe dla przedmiotów: Pojazdy elektryczne, Pojazdy szynowe, Trakcja Elektryczna, Inżynieria elektryczna w transporcie. Może być również pomocna dla inżynierów i techn...

         

elektrotechnika    

Pojazdy elektryczne. Część II

Skibicki Jacek

Książka jest w założeniu pomocniczym materiałem uzupełniającym treści wykładowe dla przedmiotów: Pojazdy elektryczne, Pojazdy szynowe, Trakcja Elektryczna, Inżynieria elektryczna w transporcie. Może być również pomocna dla inżynierów i techn...

         

elektronika    

Pola i fale elektromagnetyczne w zadaniach

Kowalczyk Piotr,  Lech Rafał,  Zieniutycz Włodzimierz

Praca ta stanowi rozszerzenie i kontynuację podręcznika Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach. Zachowany jest również sposób prezentacji treści przy pomocy w pełni rozwiązanych i skomentowanych problemów z zakresu teorii pola elektroma...

         

Inżynieria środowiska    

Pollutants transport phenomena seminar. Exercises description

Gronowska Marlena

The content of this textbook covers exercises included within the Seminar part of thePollutants Transport Phenomena course delivereed by the Faculty of Civil and Environmental Engineering within the syllabus of Environmental Protection and Management studies. In...

         

architektura i urbanistyka    

Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów. Wybór przepisów

Idem Robert,  Janowicz Rafał

Dla praktykującego architekta wykonywanie zawodu jest funkcją odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta może rodzić skutki karne, cywilne, zawodowe, dyscyplinarne i moralne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba wyróżnienia szeroko pojętej odpo...

         

Inżynieria środowiska    

Praktyczne aspekty gospodarki wodnej w projektowaniu zbiorników retencyjnych

Kolerski Tomasz

Niniejszy podręcznik może stanowić uzupełnienie dostępnych opracowań z dziedziny gospodarki wodnej, hydrologii i projektowania zbiorników retencyjnych. Celem książki jest przedstawienie w możliwie przejrzysty i logiczny sposób skomplikowanych probl...

         

elektrotechnika    

Problemy pomiaru prądów upływowych w diagnostyce ograniczników przepięć

Olesz Marek

W monografii opisano wybrane zagadnienia związane z diagnostyką warystorowych ograniczników przepięć wykonanych z tlenku cynku ZnO. Z szeregu metod diagnostycznych skupiono się głównie na problemach pomiaru prądów upływowych, których ...

         

mechanika    

Prognozowanie właściwości złączy spawanych pod wodą metodą lokalnej komory suchej. Seria monografie nr 175

Rogalski Grzegorz

Monografia przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu procesów spajania, ze szczególnym uwzględnieniem spawania w środowisku wodnym oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w odniesieniu do technik stosowanych podczas spawania pod ...