automatyka i robotyka    

Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Seria monografie nr 154

Morawiec Marcin

Celem monografii jest dokonanie syntezy bezczujnikowego sterowania napięciowego maszyną indukcyjną klatkową, zwłaszcza zasilaną z falownika prądu. Wnikliwy opis popularnych metod linearyzacji obiektu jest konieczny, gdyż autor proponuje nową transformację zmienn...

         

chemia    

Syntezy i transformacje związków organicznych

Witt Dariusz,  Dzierzbicka Krystyna,  Rachoń Janusz

Oddajemy do rąk czytelników skrypt, który jest próbą przekazania doświadczenia nabytego w ciągu wielu lat pracy autorów, w dziedzinie syntetycznej chemii organicznej, jak również prowadzenia zajęć laboratoryjnych z chemii organ...

         

nauka języków    

Technical English. Grammar

Gójska Gabriela

Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, którzy pragną usystematyzować i pogłębić znajomość gramatyki języka angielskiego.

Skrypt składa się z:

  • 13 rozdziałów,
  • słownika angielsko-polski...
         
         

chemia    

Technologia i biotechnologia tłuszczów jadalnych. Ćwiczenia laboratoryjne

Martysiak-Żurowska Dorota,  Parchem Karol,  Tynek Maria

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalności Technologia, Biotechnologia i Analiza Żywności jako podstawowa pomoc do zajęć organizowanych w ramach przedmiotu „Technologia  i biotechnologia tłuszczów jadaln...

         

inżynieria materiałowa    

Technologia metali. Laboratorium

Skoblik Robert ,  Wilczewski Lech

Publikacja jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

         

chemia    

Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne

Redakcja Synowiecki Józef

Filipkowski Paweł ,  Grubiak Katarzyna ,  Sinkiewicz Izabela,  Synowiecki Józef

Skrypt przygotowano dla studentów kierunku biotechnologia prowadzonego w różnych szkołach wyższych. Absolwent takich studiów powinien zdobyć przydatną w przyszłej pracy zawodowej wiedzę w zakresie możliwości praktycznego stosowania rozpowsze...

         

termodynamika    

Termiczna przeróbka odpadów. Podstawy teoretyczne

Pudlik Wiesław

W podręczniku przedstawiono teoretyczną wiedzę potrzebną do zrozumienia i pracy nad procesami spalania, pirolizy i zgazowania, jakie są stosowane w termicznej przeróbce i utylizacji odpadów. Zakres tematyczny obejmuje:

  • stechiometrię spalania pal...
         

termodynamika    

Termodynamika

Pudlik Wiesław

Termodynamika uchodzi, nie bez racji, za jeden z trudniejszych przedmiotów w toku studiów, przygotowujących do zawodu inżyniera-mechanika. Dzieje się tak zapewne dlatego, że relacje termodynamiczne mają charakter bardzo ogólny i stosują się ...