bezpieczeństwo i niezawodność    

Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona informacji w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej. Seria monografie nr 171

Śliwiński Marcin

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

profil naukowy autora (MOST Wiedzy) – Marcin Śliwiński   

 

Na bezpieczeństwo systemu technicznego infrastruktury krytycznej składa się wiele różnych aspektów. W...

         

biologia    

Biologia środowiska

Redakcja Zalewska-Piątek Beata

Olszewski Marcin,  Piątek Rafał,  Zalewska-Piątek Beata

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

Profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) - Beata Zalewska-Piątek, Marcin Olszewski, Rafał Piątek

 

Skrypt zawiera instrukcje wykonania siedmiu ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do rea...

         

inżynieria materiałowa    

Biomateriały

Świeczko-Żurek Beata

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej – Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy) - Beata Świeczko-Żurek

         

mechanika    

Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Seria monografie nr 168

Wojnicz Wiktoria

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy) - Wiktoria Wojnicz 

Niniejsza monografia zawiera syntetyczny opis prowadzonych badań i dorobku naukowego uzyskanego w latach 2009–2017. W pub...

         

budownictwo    

Budownictwo ogólne w ujęciu tradycyjnym

Wojtczak Erwin

Książkę można zakupić w e-sklepie PG.

profil naukowy autora (MOST Wiedzy) – Erwin Wojtczak

 

Budownictwo jest od najdawniejszych czasów niezwykle ważną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną działalności człowieka. Stanowi istotną gałą...

         

chemia    

Chemia leków syntetycznych

Witt Dariusz,  Dzierzbicka Krystyna

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Krystyna Dzierzbicka, Dariusz Witt

 

Skrypt stanowi pomoc w opanowaniu treści wykładowych z przedmiotu „chemia leków syntet...

         

chemia    

Chemia organiczna dla opornych. Pytania i odpowiedzi

Dzierzbicka Krystyna,  Cholewiński Grzegorz,  Rachoń Janusz

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Krystyna Dzierzbicka, Janusz Rachoń, Grzegorz Cholewiński 

 

Chemia organiczna jest logiczną dziedziną wiedzy, a nie jedynie z...