mechanika    

Continuous optimisation algorithms

Tesch Krzysztof

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
This book is available for free download – Pomeranian Digital Library.

profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Krzysztof Tesch
view profile (MOST of Knowledge) – Krzysz...

         

ekonomia i zarządzanie    

Decyzje optymalne z Solverem

Baj-Rogowska Anna

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej
profil naukowy Autorki (MOST Wiedzy) - Anna Baj-Rogowska

 

Złożoność procesów gospodarczych zachodzących w turbulentnym otoczeniu wymaga nieustannego podejmowania decyzji w trakcie posz...

         

ekonomia i zarządzanie    

Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

Golawska-Witkowska Gabriela,  Mazurek-Krasodomska Ewa,  Rzeczycka Anna

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorek (MOST Wiedzy) – Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Anna Rzeczycka

 

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowy...

         

ekonomia i zarządzanie    

Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego

Borowiec Arkadiusz,  Trzaskowska Anna Maria

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autorów - Anna Maria Trzaskowska, Arkadiusz Borowiec

 

Organizacja oparta na wiedzy jest związana z koncepcją zarządzania wiedzą, która nieodłącznie wiąże się ...

         

mechanika    

Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia

Korczewski Zbigniew

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) - Zbigniew Korczewski

 

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki technicznej silników spalinowych dużej mocy, zarówno tłokowy...

         

elektrotechnika    

Diagnostyka sieci trakcyjnej

Giętkowski Zygmunt,  Karwowski Krzysztof,  Mizan Mirosław

Książkę można pobrać bezpłatnie ze strony Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
profil naukowy Autorów (MOST Wiedzy) – Mirosław Mizan, Krzysztof Karwowski, Zygmunt Giętkowski

 

Zagadnienie szybkiej i skutecznej diagnostyki sieci trakcyjnej doceniane...

         

elektrotechnika    

Digital structures for high-speed signal processing

Czyżak Maciej

The book is available in Gdansk Tech's bookstore.
Książka jest dostępna w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) – Maciej Czyżak 
scientific profile (MOST of Knowledge) – Maciej Czyżak 

 

The w...

         

Inżynieria środowiska    

Dolna Wisła – rzeka niewykorzystanych możliwości

Szymkiewicz Romuald

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.
profil naukowy Autora (MOST Wiedzy) - Romuald Szymkiewicz

 

Kwestia gospodarczego wykorzystania potencjału Wisły i ograniczania generowanych przez nią zagrożeń nie jest czymś wyjątkowym, b...