budownictwo    

MATLAB i jego środowisko

Ambroziak Andrzej,  Lubowiecka Izabela

MATLAB jest pakietem obliczeniowym i programistycznym przygotowanym przede wszystkim do obliczeń numerycznych, analizy danych i wizualizacji wyników. Pakiet stanowi środowisko wyposażone w wiele narzędzi obliczeniowych i graficznych działających na bazie ...

         

ekonomia i zarządzanie    

Meandry zarządzania

Redakcja Sekuła Alicja

Dzienisz Waldemar,  Forkiewicz Marcin,  Grzesiak Marzena,  Kutrzeba Franciszek,  Orłowski Aleksander,  Rakowski Tomasz J.,  Sekuła Alicja,  Tomczak Zbigniew,  Tubielewicz Katarzyna

Zarządzanie to – w porównaniu do matematyki czy astronomii – stosunkowo młoda dyscyplina nauki, gdyż liczy niewiele ponad sto lat. Z tego chociażby powodu nie jest traktowane jako dyscyplina kompletna, niewymagająca dalszych badań i dysku...

         

nauka języków    

Mechanical Engineering. Selected texts for students and PhD students

Adamczyk Marek ,  Dawidowicz Bartosz

This book has been written for students and PhD students of Mechanical Faculty, who would like to enlarge their vocabulary in the subject matter of their studies. The goal of the book is also for the students to practice using the new words through a variety of ...

         

mechanika    

Mechanics of pollutants transfer

Sawicki Jerzy M.

All undertakings in the ways of environment protection and engineering are of interdisciplinary character. They can be realised only in consequence of a harmonious co-operation among specialists of different branches. It is obvious that none of the ecological in...

         

mechanika    

Mechanika ogólna. Teoria i zadania

Wittbrodt Edmund,  Sawiak Stefan

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria mechaniczno-medyczna, energetyka, inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje on podstawowe wiadomości z klasyc...

         

mechanika    

Mechanika ruchu okrętu

Wełnicki Wiesław

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

         

metaloznawstwo    

Metaloznawstwo

Redakcja Głowacka Maria

Butnicki Stanisław,  Ćwiek Janusz ,  Degórski Andrzej,  Głowacka Maria ,  Hucińska Joanna,  Jankowski Tadeusz,  Królikowski Zbigniew ,  Krzysztofowicz Tadeusz,  Łabanowski Jerzy,  Rymkiewicz Stanisław,  Serbiński Waldemar,  Stryjewski Jan,  Zaczek Zbigniew

Skrypt zawiera podstawy metaloznawstwa z elementami fizyki metali. Zakresem obejmuje stopy żelaza i metali niezależnych: miedzi, aluminium, magnezu, niklu i tytanu, poddając analizie układy równowagi stopów, struktury, obróbkę cieplną, ciepl...

         

metaloznawstwo    

Metaloznawstwo: materiały do ćwiczeń laboratoryjnych

Redakcja Hucińska Joanna

Ćwiek Janusz ,  Degórski Andrzej,  Głowacka Maria ,  Hucińska Joanna,  Imielińska Krystyna,  Jankowski Tadeusz,  Krzysztofowicz Tadeusz,  Łabanowski Jerzy,  Serbiński Waldemar,  Smoleńska Hanna

Skrypt zawiera materiał objęty programem nauczania laboratorium z metaloznawstwa w zakresie podstawowym. Składa się z piętnastu rozdziałów, obejmujących tematykę odrębnych ćwiczeń laboratoryjnych, takich jak: budowa i analiza wykresów równow...

         

meteorologia    

Meteorologia i klimatologia

Wołoszyn Elżbieta

Publikacja jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - Pomorska Biblioteka Cyfrowa.