Nowości wydawnicze

Przejdź do: Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

chemia    

Laboratory in organic chemistry

Witt Dariusz,  Dzierzbicka Krystyna,  Cholewiński Grzegorz

We have prepared the script book for Laboratory exercises in Organic Chemistry for foreign students of Green Technology and Monitoring and related fields. Laboratory exercis­es play a key role in understanding the secrets of organic chemistry, enabling learn...

         

informatyka    

Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

Kubale Marek

Skrypt przeznaczony jest dla osób interesujących się podstawami informatyki, w tym przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka. Książka może służyć jako wprowadzenie do wykładu „Algorytmy i struktury danych”. Jej fragmenty mogą ...

         

ekonomia i zarządzanie    

Marketing relacji we współczesnym świecie

Drapińska Anna

Teoria i praktyka marketingu ulegają ciągłej ewolucji, podążając za zmianami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi i dostosowując się do nich. Obecne trendy, które napędzają zmiany w globalnym świecie biznesu powodują, że silne relacje z klient...

         

mechanika    

MECHANICZNE METODY BADAŃ MATERIAŁÓW. Ćwiczenia laboratoryjne

Wittbrodt Edmund,  Wojnicz Wiktoria

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia) Wydziału Mechanicznego, w ramach przedmiotu wytrzymałość materiałów, na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale: mec...

         

ekonomia i zarządzanie    

Model zaangażowania w relacji usługodawca–klient. Seria Monografia nr 185

Ostrowski Sławomir

W niniejszej monografii przedstawiono rozwiązania pozwalające lepiej zrozumieć złożoność relacji występujących pomiędzy usługodawcami a klientami oraz metody, które pozwalają tę wiedzę wykorzystać w doskonaleniu procesów organizacji usługowych...

         

Inżynieria środowiska    

Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe

Klugmann-Radziemska Ewa

Skrypt może stanowić pomoc dla studentów wykonujących prace przejściowe i dyplomowe w tematyce zastosowania źródeł energii, przyjaznych środowisku naturalnemu. Pozycja ta może także być przydatna dla wszystkich osób, które są zaintere...

         

poezja    

O istocie (przed)

Ambroziak Sławomir Jerzy

Czytanie, w opinii Virginii Woolf, oferuje absolutną wolność podróżowania. Dokąd się chce. Kiedy się chce. Z kim się chce. Sławomir Ambroziak przed kilkoma laty powędrował w głąb Biblii, a dokładniej Starego Testamentu. Dzisiaj otrzymaliśmy poetycką kroni...

         

mechanika    

Optymalizacja matematyczna przy zastosowaniu programu Wolfram Mathematica

Kujawa Marcin

Celem opracowania jest zaznajomienie Czytelnika z obsługą i podstawowymi funkcjami programu Mathematica w zakresie programowania matematycznego (optymalizacji). Program Mathematica może bowiem posłużyć jako użyteczne narzędzie w rozwiazywaniu problemów op...

         

chemia    

Podstawowe procedury pomiarowe w ochronie katodowej

Darowicki Kazimierz,  Żakowski Krzysztof

Personel pracujący przy instalacjach ochrony katodowej powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do prowadzonych działań i pomiarów. Niniejsze opracowanie zawiera opis podstawowych procedur pomiarowych stosowanych przez personel ochrony katodowej w sektorze ...

         

chemia    

Podstawy chemii organicznej. Tom 1

Kołodziejczyk Aleksander,  Dzierzbicka Krystyna

Niniejszy dwutomowy skrypt zawiera zakres materiału wykładowego od wiązań chemicznych, alkanów i cykloalkanów poprzez halogenki alkilowe, reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji, alkeny, alkiny, dieny, związki aromatyczne, alkohole, etery, e...