Nowości wydawnicze

Przejdź do: Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

architektura i urbanistyka    

Entrepreneurship Nests in a Polish Edge City

Martyniuk Olga,  Martyniuk-Pęczek Justyna,  Parteka Tomasz

The last two decades in Poland have been a period of both a dynamic development of the small and medium- sized enterprise sector and a transformation of the city surrounding zones. This development began during the economy transformation after 1989. Population m...

         

inżynieria sanitarna    

Hydraulika do poćwiczenia. Przepływy w przewodach ciśnieniowych

Weinerowska-Bords Katarzyna

Niniejsza książka jest przeznaczona dla studentek i studentów inżynierii środowiska, którzy realizując kurs hydrauliki, przygotowują się do praktycznego stosowania praw rządzących mechaniką ciśnieniowych przepływów cieczy w rozwiązywaniu pro...

         

poezja    

Jestem

Ambroziak Sławomir Jerzy

”Jestem” Sławomira Jerzego Ambroziaka to książka, która nie wymaga szczególnej rekomenda­cji. Wystarczy spojrzeć na okładkę, a potem otwo­rzyć tomik na dowolnej stronie, żeby zanurzyć się bez reszty w osobnym świecie. Tutaj słow...

         

ekonomia i zarządzanie    

Konkurencyjność międzynarodowa krajów

Adamkiewicz Hanna

Mimo dużej aktywności naukowej ekonomistów zajmujących się problematyką konkurencyjności międzynarodowej nie przedstawiono dotąd jednoznacznego i niekwestionowanego stanowiska, które wskazywałoby, w jakim nurcie myśli ekonomicznej można ją umiejsco...

         

ekonomia i zarządzanie    

Koopetycja w trzech odsłonach

Kreft Jan,  Leja Krzysztof

Książka ta, poświęcona dynamicznie rozwijającemu kierunkowi badań nad osobliwym zjawiskiem, jakim jest koopetycja, czyli jednoczesne występowanie konkurowania i współpracy, oferuje wyprawę w nieoczywiste rejony zarządzania, w których wiedza eksperc...

         

chemia    

Laboratory in organic chemistry

Witt Dariusz,  Dzierzbicka Krystyna,  Cholewiński Grzegorz

We have prepared the script book for Laboratory exercises in Organic Chemistry for foreign students of Green Technology and Monitoring and related fields. Laboratory exercis­es play a key role in understanding the secrets of organic chemistry, enabling learn...

         

informatyka    

Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

Kubale Marek

Skrypt przeznaczony jest dla osób interesujących się podstawami informatyki, w tym przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka. Książka może służyć jako wprowadzenie do wykładu „Algorytmy i struktury danych”. Jej fragmenty mogą ...

         

matematyka    

Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej

Redakcja Wikieł Barbara

Bednarczyk Mirosław,  Beger Danuta,  Dąbrowicz-Tlałka Anita,  Dymkowska Jolanta,  Grąziewicz Wojciech,  Kujawska Katarzyna,  Nowicka Krystyna,  Paszek Gerard,  Skoblik-Paszek Irena,  Suchecka Małgorzata ,  Wikieł Barbara,  Wojciechowski Remigiusz,  Żurek Dorota

Publikacja jest skierowana do tych, którzy chcą się nauczyć matematyki. Skoro czytać uczymy się czytając, pisać – pisząc, to liczyć można się nauczyć tylko przez liczenie. Potrzeba do tego przede wszystkim chęci, nieco wyobraźni i wiary we własne mo...

         

mechanika    

MECHANICZNE METODY BADAŃ MATERIAŁÓW. Ćwiczenia laboratoryjne

Wittbrodt Edmund,  Wojnicz Wiktoria

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia) Wydziału Mechanicznego, w ramach przedmiotu wytrzymałość materiałów, na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale: mec...

         

Inżynieria środowiska    

Modelowanie matematyczne zjawisk lodowych na wodach śródlądowych

Kolerski Tomasz

Zjawiska lodowe występujące na rzekach w sezonie zimowym powodują istotną zmianę w charakterze hydraulicznym przepływu, oraz stanowią poważne wyzwanie dla administratorów i użytkowników rzek. Pomimo tego, na rynku polskim istnieje bardzo ograniczon...