Nowości wydawnicze

Przejdź do: Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

inżynieria sanitarna    

Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe

Zaborowska Ewa

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem nowoczesnych, niskoparametrowych kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe, małej i średniej wielkości. Rozdział...

         

ekonomia i zarządzanie    

Relacje międzyorganizacyjne w dobie INDUSTRY 4.0

Gołąb-Andrzejak Edyta,  Horzela Anna,  Salecka Ewa,  Tomaszuk Anna

Książka w formie elektronicznej jest do nabycia w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Niniejsze opracowanie rozpoczyna wprowadzenie Czytelnika w problematykę czwartej rewolucji przemysłowej wraz z przedstawieniem jej najistotniejszych zagadnień. Podj...

         

mechanika    

Stale odporne na korozję i ich spawalność

Łabanowski Jerzy

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Monografia zawiera charakterystykę podstawowych grup stali odpornych na korozję, a zwłaszcza stali nierdzewnych, oraz szczegółowe analizy wpływu cykli cieplnych spawania na strukturę ...

         

Inżynieria środowiska    

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

Gajewska Magdalena,  Rayss Joanna,  Szpakowski Wojciech,  Wojciechowska Ewa,  Wróblewska Dominika

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

W ostatnich latach problematyka gospodarowania wodami opadowymi staje się zagadnieniem coraz bardziej wielowymiarowym i wielodyscyplinarnym. W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielc...

         

termodynamika    

Termodynamika

Pudlik Wiesław

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Termodynamika uchodzi, nie bez racji, za jeden z trudniejszych przedmiotów w toku studiów, przygotowujących do zawodu inżyniera mechanika. Dzieje się tak zapewne dlatego, że re...

         

poezja    

Włoczęga między emocjami

Ambroziak Sławomir Jerzy

Książkę można nabyć w e-sklepie Politechniki Gdańskiej

 

Gdyby można było słowa rozumieć wprost i jed­noznacznie, w niejednoznacznych przestrzeniach byłoby trudno znaleźć prostotę pierwszej myśli, która przyświecała autorowi. D...

         

ekonomia i zarządzanie    

Wpływ cyfrowej komunikacji marketingowej na angażowanie się w markę i współtworzenie jej wartości przez młodych konsumentów

Brzozowska-Woś Magdalena

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Głównym celem badań jest identyfikacja czynników i powiązań istotnych w procesie pozytywnego odziaływania komunikacji marketingowej online na angażowanie się młodych konsument&oacut...

         

budownictwo    

Wybrane zagadnienia projektowania stalowych konstrukcji prętowych z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis

Falborski Tomasz,  Knabe Witold,  Perliński Aleksander,  Urbańska-Galewska Elżbieta

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Nowoczesne metody projektowania konstrukcji stalowych w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane metody modelowania i analizowania układów konstrukcyjnych z wykorzystaniem kom...

         

chemia    

Zbiór zadań z chemii organicznej

Alfuth Jan,  Biernacki Karol

Książkę można zakupić w e-sklepie Politechniki Gdańskiej.

 

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków chemicznych, których program kształcenia zawiera przedmiot chemia organiczna. Opanowanie materiału za­wart...