Nowości wydawnicze

Przejdź do: Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

mechanika    

Stale odporne na korozję i ich spawalność

Łabanowski Jerzy

Monografia zawiera charakterystykę podstawowych grup stali odpornych na korozję, a zwłaszcza stali nierdzewnych, oraz szczegółowe analizy wpływu cykli cieplnych spawania na strukturę i właściwości złączy, w aspekcie spawalności metalurgicznej, technologic...

         

Inżynieria środowiska    

System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia

Gajewska Magdalena,  Rayss Joanna,  Szpakowski Wojciech,  Wojciechowska Ewa,  Wróblewska Dominika

W ostatnich latach problematyka gospodarowania wodami opadowymi staje się zagadnieniem coraz bardziej wielowymiarowym i wielodyscyplinarnym. W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielczej i większość sieci deszczowych odpro­wadza wody opadowe bezpośred...

         

termodynamika    

Termodynamika

Pudlik Wiesław

Termodynamika uchodzi, nie bez racji, za jeden z trudniejszych przedmiotów w toku studiów, przygotowujących do zawodu inżyniera mechanika. Dzieje się tak zapewne dlatego, że relacje termodynamiczne mają charakter bardzo ogólny i stosują się ...

         

fizyka    

TYLKO DLA ORŁÓW – FIZYKA – NIEZWYKŁE ZADANIA I PROBLEMY

Urbańczyk Andrzej

„Na pewne ciało m działa z pewnej odległości s pewna siła p…” Zadania tego rodzaju, polegające na mechanicznym „podstawieniu do wzoru”, z reguły mnie zniechęcały. Być może dlatego, że od zawsze szukałem w fizyce jej prawdziwego uro...

         

ekonomia i zarządzanie    

Wpływ cyfrowej komunikacji marketingowej na angażowanie się w markę i współtworzenie jej wartości przez młodych konsumentów

Brzozowska-Woś Magdalena

Głównym celem badań jest identyfikacja czynników i powiązań istotnych w procesie pozytywnego odziaływania komunikacji marketingowej online na angażowanie się młodych konsumentów w markę, a następnie ponawianie przez nich zakupów oraz ...

         

budownictwo    

Wybrane zagadnienia projektowania stalowych konstrukcji prętowych z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis

Falborski Tomasz,  Knabe Witold,  Perliński Aleksander,  Urbańska-Galewska Elżbieta

Nowoczesne metody projektowania konstrukcji stalowych w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane metody modelowania i analizowania układów konstrukcyjnych z wykorzystaniem komercyjnych programów komputerowych. Poprawne korzystanie z nowocze...

         

inżynieria sanitarna    

Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

Zaborowska Ewa

Przedmiotem niniejszej książki są zasady projektowania wodnych pośrednich węzłów ciepłowniczych. Inne typy węzłów przedstawiono w celu usystematyzowania omawianych zagadnień oraz porównania schematów ideowych.

W pracy omówiono...

         

chemia    

Zbiór zadań z chemii organicznej

Alfuth Jan,  Biernacki Karol

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków chemicznych, których program kształcenia zawiera przedmiot chemia organiczna. Opanowanie materiału za­wartego w tym podręczniku z pewnością pomoże w różnych formach z...