Nowości wydawnicze

Przejdź do: Pełny katalog , Alfabetyczny spis autorów

         

mechanika    

Wybrane problemy mechaniki układów prętowych. Zbiór zadań

Konopińska-Zmysłowska Violetta,  Oziębło Magdalena,  Pestka Anna,  Tomaszewska Agnieszka

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla studentek i studentów kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Może rów­nież, jako materiał uzupełniający, okazać się pomocna studentom kierun ...

         

chemia    

Wybrane zagadnienia recyklingu tworzyw sztucznych i gumy

Datta Janusz,  Jutrzenka Trzebiatowska Patrycja,  Kasprzyk Paulina

Tematyka recyklingu tworzyw sztucznych w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna ze względu na poszerzoną wiedzę społeczeństwa w tej dziedzinie i wprowa­dzane ustawy dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Do głównych metod recy& ...

         

elektrotechnika    

Zaawansowane algorytmy sterowania i optymalizacji w biologicznej oczyszczalni ścieków typu wsadowego, Seria Monografie nr 169

Piotrowski Robert

Ścieki są jednym z wielu rodzajów zanieczyszczeń produkowanych przez człowieka. Zagadnienia związane z procesami ich oczyszczania zainspirowały przygotowanie niniejszej monografii. Zaproponowano w niej nowoczesne struktury i algorytmy sterowania oraz opt ...

         

inżynieria sanitarna    

Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

Zaborowska Ewa

Przedmiotem niniejszej książki są zasady projektowania wodnych pośrednich węzłów ciepłowniczych. Inne typy węzłów przedstawiono w celu usystematyzowania omawianych zagadnień oraz porównania schematów ideowych.

W pracy omówio ...