Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG został powołany na mocy Pisma okólnego Rektora Politechniki Gdańskiej nr 27/2016 z 18 października 2016 r.

 

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG na kadencję 2016–2020

prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG – przewodniczący
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG – redaktor publikacji naukowych

 

Redaktorzy Działowi Zeszytów Naukowych i Monografii PG w kadencji na lata 2016–2020

 

Wydział Architektury

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. zw. PG

  

Wydział Chemiczny

dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. nadzw. PG

  

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. nadzw. PG (elektronika)
prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. zw. PG (telekomunikacja)
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. nadzw. PG (informatyka)

  

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, prof. zw. PG

  

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

prof. dr hab. Marek Czachor, prof. zw. PG (fizyka)
dr hab. Karol Dziedziul, prof. nadzw. PG (matematyka)

  

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

prof. dr hab. inż. Jerzy M. Sawicki, prof. zw. PG (inżynieria środowiska oraz transport)
dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. nadzw. PG (budownictwo)
dr inż. Jakub Szulwic (geodezja)

  

Wydział Mechaniczny

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG

  

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG

  

Wydział Zarządzania i Ekonomii

dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG (zarządzanie)
dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. PG (ekonomia)
dr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. nadzw. PG (filozofia)