Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG został powołany na mocy Pisma okólnego Rektora Politechniki Gdańskiej nr 35/2019 z 29 października 2019 r.

 

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG 

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – przewodniczący
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG – redaktor publikacji naukowych

 

Redaktorzy Działowi Zeszytów Naukowych i Monografii PG 

 

Wydział Architektury

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik  

  

Wydział Chemiczny

prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

  

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG (elektronika)
prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski (telekomunikacja)
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. PG (informatyka)

  

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński

  

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

prof. dr hab. Marek Czachor (fizyka)
dr hab. Karol Dziedziul, prof. PG (matematyka)

  

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

prof. dr hab. inż. Jerzy M. Sawicki (inżynieria środowiska oraz transport)
dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. PG (budownictwo)
dr inż. Jakub Szulwic (geodezja)

  

Wydział Mechaniczny

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński

  

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. PG

  

Wydział Zarządzania i Ekonomii

dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG (zarządzanie)
dr hab. Błażej Prusak, prof. PG (ekonomia)
dr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. PG (filozofia)