Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG został powołany na mocy Pisma okólnego Rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2020 z 1 października 2020 r.

 

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG 

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju – przewodniczący
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG – redaktor publikacji naukowych

 

Redaktorzy Działowi Zeszytów Naukowych i Monografii PG 

 

Wydział Architektury

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik

Wydział Chemiczny

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG (elektronika)
dr hab. inż. Marek Blok, prof. PG (telekomunikacja)
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. PG (informatyka)

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

prof. dr hab. Marek Czachor (fizyka)
dr hab. Karol Dziedziul, prof. PG (matematyka)

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki (inżynieria środowiska oraz transport)
dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. PG (budownictwo)
dr inż. Jakub Szulwic (geodezja)

Wydział Mechaniczny

prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. PG

Wydział Zarządzania i Ekonomii

dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG (zarządzanie)
dr hab. Błażej Prusak, prof. PG (ekonomia)
dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG (filozofia)