Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Gmach B (budynek nr 10 na mapie kampusu)

tel. 58 347 22 99, 58 347 16 18
faks 58 347 23 90
e-mail wydaw@pg.edu.pl