Wydawnictwo PG realizuje zamówienia na usługi poligraficzne zgodnie ze złożonym przez jednostki organizacyjne zapotrzebowaniem. Zamówienia należy składać za pomocą programu TETA:

profil:                 WYDZIAŁY+SP+ZK+PROJEKTY

zakładka:           ZAKUP
                          EWIDENCJA UMÓW ZAKUPU
                          KARTOTEKA UMÓW ZAKUPU

indeksy:             WDR0001–WDR0403

W systemie został wprowadzony oferowany asortyment z cenami jednostkowymi netto i brutto zgodnie z obowiązującymi umowami na usługi poligraficzne:

 

Przedmiot umowy Umowa
i formularz rzeczowo-cenowy

(repozytorium)
Nr umowy
w systemie TETA
Numery indeksów
w systemie TETA
druk i dostawa książek

umowa ZP/27/055/U/20

aneks do umowy

formularz rzeczowo-cenowy

UZ039/2020/06/0001 WDR0001–WDR0025
usługi poligraficzne,
cz. I
– druk folderów, broszur i „Pisma PG”

umowa ZP/47/055/U/2020/I

aneks do umowy

formularz rzeczowo-cenowy

UZ039/2020/09/0001, cz. I WDR0100–WDR0128
usługi poligraficzne,
cz. II
– druk plakatów, banerów,
posterów, druków wielkoformatowych

umowa ZP/47/055/U/2020/II

aneks do umowy 

formularz rzeczowo-cenowy

UZ039/2020/09/0002, cz. II WDR0200–WDR0227
usługi poligraficzne,
cz. III
– druk drobnej poligrafii
(wizytówki, zaproszenia, koperty,
papier firmowy, kartki świąteczne itp.)

umowa ZP/47/055/U/2020/III

aneks do umowy 

formularz rzeczowo-cenowy

UZ039/2020/10/0001, cz. III WDR0300–WDR0403

 

Składający zamówienia proszeni są o uwzględnienie następujących uwag:

  • w systemie TETA przy każdym rodzaju druku podano określony nakład, nie ma więc możliwości zamówienia pojedynczego egzemplarza (sztuki); wymaganą liczbę egzemplarzy można zwiększyć lub zmniejszyć o 15%;
  • w zakładce POZOSTAŁE w UWAGACH należy podać informacje na temat szczegółów zamówienia w przypadku drobnej poligrafii, np. wykończenie błyszczące /matowe, kartka przycięta do określonych wymiarów, bigowanie itp., natomiast w przypadku książek należy określić:
  1. format książki netto (rzeczywiste wymiary po wydrukowaniu),
  2. tytuł książki / czasopisma,
  3. imię i nazwisko autora / redaktora,
  4. numer ISBN/ISSN,
  5. nakład,
  6. liczbę pojedynczych stron kolorowych i ich numery.

Wygenerowane w systemie TETA zamówienie wraz z plikiem projektu (książka, folder, wizytówka itp.) należy przesłać na adres mailowy marta.antkowiak@pg.edu.pl celem sprawdzenia poprawności. Projekty przygotowane przez jednostki organizacyjne przed wysłaniem do druku są każdorazowo sprawdzane pod względem zgodności z wymogami drukarskimi (instrukcja przygotowania projektu do druku).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydawnictwa PG: