Wydawnictwo PG realizuje zamówienia na usługi poligraficzne zgodnie ze złożonym przez jednostki organizacyjne PG zapotrzebowaniem. Zlecenia przyjmują pracownicy Wydawnictwa PG:

Do zamówienia należy dołączyć:

Projekty przygotowane przez jednostki organizacyjne przed wysłaniem do druku są sprawdzane pod względem zgodności z wymogami drukarskimi.  

Cenniki: