Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej ma długoletnią tradycję – zostało założone w 1954 roku. Podstawą oferty Wydawnictwa PG są monografie naukowe oraz podręczniki i skrypty, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy Politechniki Gdańskiej. Tematyka książek obejmuje:

W Wydawnictwie PG przestrzegane są zasady etyki, których celem jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Wydawnictwo PG znajduje się w ministerialnym wykazie (nr identyfikatora: 47800) wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że autor recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w Wydawnictwie otrzymuje 80 punktów. Wykaz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jednostka zapewnia:

  • prace redakcyjne,
  • prace korektorskie,
  • projekty graficzne,
  • profesjonalne przygotowanie do druku
  • skład,
  • dystrybucję.

Publikacje Wydawnictwa PG można zamawiać w e-sklepie Politechniki Gdańskiej. Ponadto nasze książki dystrybuują największe księgarnie w Polsce, m.in.:

Architekci.pl,
Architrend,
Główna Księgarnia Naukowa w Krakowie,
Księgarnia Ekonomiczna w Warszawie,
Księgarnia Fachowa w Gdańsku,
Księgarnia Naukowa w Lublinie,
Księgarnia PWN w Gdańsku,
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna w Warszawie
Poznańska Księgarnia Akademicka w Poznaniu.