Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej ma długoletnią tradycję zostało założone w 1954 roku. Na naszej stronie informujemy o dostępnych publikacjach wydanych nakładem Politechniki Gdańskiej: monografiach naukowych, podręcznikach i  skryptach. Co roku publikujemy ponad 50 książek naukowych i dydaktycznych, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy Politechniki Gdańskiej.

Podstawą oferty Wydawnictwa PG są podręczniki i skrypty przeznaczone dla studentów 30 kierunków prowadzonych na Politechnice Gdańskiej. Tematyka książek obejmuje nauki ścisłe: chemięmatematykę i techniczne: architekturę i urbanistykę, budownictwo lądowe i wodneelektronikęelektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę i in. oraz humanistyczne i ekonomiczno-społeczne: filozofię, historięjęzyki obce, ekonomię, zarządzanie.