Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej ma długoletnią tradycję zostało założone w 1954 roku. Na naszej stronie informujemy o dostępnych publikacjach wydanych nakładem Politechniki Gdańskiej: podręcznikach, skryptach, monografiach i zeszytach naukowych. Co roku publikujemy ponad 50 książek naukowych i dydaktycznych, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy Politechniki Gdańskiej.

W serii Zeszytów Naukowych PG, które ukazują się od 1955 roku, wydano do 2016 roku 642 zeszyty, natomiast w zainicjowanej w 1997 roku serii MONOGRAFIE  wydano 159 publikacji.

Podstawą oferty Wydawnictwa PG są podręczniki i skrypty przeznaczone dla studentów 30 kierunków prowadzonych na Politechnice Gdańskiej. Tematyka książek obejmuje nauki ścisłe: chemięmatematykę i techniczne: architekturę i urbanistykę, budownictwo lądowe i wodneelektronikęelektrotechnikę, geodezję, inżynierię materiałową, inżynierię środowiska, mechanikę i in. oraz humanistyczne i ekonomiczno-społeczne: filozofię, języki obce, ekonomię, zarządzanie.