Zakres zadań Wydawnictwa PG

w zakresie działalności wydawniczej:

 • opracowywanie planów wydawniczych - tytułowych i finansowych - publikacji naukowych (habilitacje, monografii, Zeszyty Naukowe PG) i dydaktycznych (podręczniki, skrypty);
 • współpraca z dziekanami zgłaszającymi pozycje uprzednio zaakceptowane przez Rady Wydziałów lub komisje programowe do wydania drukiem bądź umieszczenia w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej;
 • współpraca z Komitetem Redakcyjnym Wydawnictwa PG w kwestii oceny planów wydawniczych i składanych materiałów, kwalifikowania do druku, doboru recenzentów itp.;
 • kierowanie do recenzji;
 • zawieranie umów, wystawianie rachunków za wykonane prace, rozliczanie publikacji;
 • opracowywanie redakcyjne materiałów do druku, współudział w tworzeniu szaty graficznej, korekta poautorska;
 • zlecanie druku i nadzór nad nim;
 • rozliczenia z wydziałami i kwesturą - wystawianie not obciążających, odprowadzanie zysków;
 • prowadzenie pełnej ewidencji działalności wydawniczej;
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowych i finansowych prowadzonych prac;
 • promocja publikacji;
 • formatowanie z opracowaniem graficznym wydawnictw uczelnianych;
 • projektowanie okładek;
 • kontrola prawidłowości technicznego przygotowania materiałów składanych do druku;

 

w zakresie obsługi zamówień poligraficznych:

 • przeprowadzanie przetargów na usługi poligraficzne zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • realizacja usług poligraficznych na rzecz całej uczelni - książek, materiałów konferencyjnych, plakatów, posterów, materiałów reklamowych, „drobnej poligrafii” itp.;
 • sporządzanie planów ww. usług na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań;
 • kierowanie zleceń do drukarni wybranych w drodze przetargu;
 • odbiór z drukarni gotowych produktów, kontrola ilości i jakości ich wykonania;
 • prowadzenie ewidencji zleceń na usługi związane z drukiem i kontrola ich wykorzystania pod kątem zgodności ze zgłoszonymi przez jednostki organizacyjne uczelni zapotrzebowaniami;

 

w pozostałym zakresie:

 • prowadzenie i obsługa magazynu wydawnictw PG;
 • sporządzanie comiesięcznych raportów z przychodów i rozchodów w magazynie wydawnictw;
 • dystrybucja publikacji;
 • sprzedaż wysyłkowa;
 • wystawianie faktur i not na zamawiane książki.