Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 11 maja 2019 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: informatyka

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: 60 (łącznie z uczestnikami kursu e-learningowego)

 

Temat: Java i Android - podstawy programowania

 

Opis spotkania:

Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android. Spotkanie poprowadzone będzie w formie wykładu pt. „Android – tworzymy program z interfejsem graficznym” oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję samodzielnie stworzyć prostą aplikację graficznym interfejsem użytkownika.

Materiał przedstawiany na spotkaniu będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Uczeń zapozna się z podstawowymi zasadami tworzenia programów w języku Java i środowisku Android. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania programu w języku Java oraz programu w środowisku Android.

Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego).

 

Na spotkanie będą automatycznie zapisani uczestnicy kursu e-learningowego, a na pozostałe miejsca (max do 60) przeprowadzamy nabór uzupełniający.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

11 maja 2019r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol przed Aud. 2 EA w budynku A WETI)
10:15 – 11:45 Wykład
Java i Android - podstawy programowania
Prowadzący: dr inż. Tomasz Kocejko
EA Aud. 1
11:45 – 12:15 Przerwa na posiłek
12:15 – 13:45 Laboratorium komputerowe
prowadzący:
 mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka
NE 238
Laboratorium komputerowe
prowadzący:
dr inż. Tomasz Kocejko
NE 239
13:45 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową
14:15 – 15:45 Laboratorium komputerowe
prowadzący:
 mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka
NE 238
Laboratorium komputerowe
prowadzący:
dr inż. Tomasz Kocejko
NE 239

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/

Zajęcia odbywają się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (na planie kampusu budynki nr 41 i 42 – połączone wewnątrz przejściem)

EA Aud. 1 – sala w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 41

NE 238, NE 239 – laboratoria komputerowe na 2 piętrze w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 42

[ Pobierz  PDF ]