Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 11 maja 2019 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: biologia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60 osób (łącznie z uczestnikami kursu e-learningowego)

 

Temat: Podstawy mikrobiologii

 

Opis spotkania:

W takcie spotkań akademickich uczniowie dowiedzą się, jak pracować z mikroorganizmami, żeby ta praca nie miała negatywnego wpływu na przeprowadzających eksperymenty, ani żeby badacz nie miał wpływu na wyniki eksperymentów. Nauczą się przygotowywać warunki, umożliwiające wzrost drobnoustrojów oraz prowadzić ich hodowle.

Na wykładzie zapoznamy się ze światem mikroorganizmów.

W trakcie laboratoriów będziemy eksperymentalnie sprawdzać wpływ warunków, w jakich prowadzimy eksperymenty, na ich wyniki. Może się okazać, że pewne zaniedbania mogą całkowicie odmienić wyniki!!!

Podczas warsztatów będziemy opracowywać protokoły postępowania nie tylko przy hodowli mikroorganizmów, w tym niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, ale i bardziej skomplikowanych organizmów.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

11 maja 2019 r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol na parterze w budynku A Wydziału Chemicznego)
10:15 – 11:45 Wykład
Podstawy mikrobiologii
prowadzący: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG
ChA
Sala 112/113
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Grupa 1: Ćwiczenia laboratoryjne
prowadzący:
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG
s. 17 ChC
Grupa 2: Ćwiczenia laboratoryjne
prowadzący:
dr inż. Paweł Wityk
s. 116 ChC
Grupa 3: Ćwiczenia laboratoryjne
prowadzący:
mgr inż. Weronika Grąźlewska
s. 1.6 ChC
13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posilek
14:15 – 15:45 Warsztaty
„Hodowle mikroorganizmów i nie tylko”
prowadzący:
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG
dr inż. Paweł Wityk
ChA
Sala 112/113

 

Spotkania akademickie odbędą się w budynkach A i C Wydziału Chemicznego (budynki nr 5 i 6 na planie kampusu Politechniki Gdańskiej http://campus.pg.edu.pl/).

[ Pobierz  PDF ]