Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: informatyka

Poziom: klasy VII i klasy gimnazjalne

Liczba uczestników: max. 60 (w tym 48 uczestników kursu e-learningowego)

 

Temat: HTML5- podstawy programowania

 

Opis spotkania:

Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript. Spotkanie poprowadzone będzie w formie wykładu poświęconego technikom tworzenia aplikacji webowych oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania serwisów www. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję samodzielnie stworzyć prosty formularz „Bazy danych biblioteki utworów muzycznych”.

Materiał przedstawiany na spotkaniu będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw.

Uczeń zapozna się z podstawowymi elementami składni języka HTML5 oraz zasadami budowy serwisów i stron www w języku HTML5, CSS3 oraz JavaScript. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania prostej strony www z elementami nawigacji i prostej interakcji z użytkownikiem.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy!

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

12 maja 2018r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
9:45 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol przed Aud. 2 EA w budynku A WETI)
10:15 – 11:45 Wykład
HTML5- podstawy programowania
Prowadzący: dr inż. Mariusz Kaczmarek
Aud. 2 EA
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Laboratorium komputerowe
prowadzący: dr inż. Mariusz Kaczmarek
NE 159
Laboratorium komputerowe
prowadzący: mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka
NE 160
Laboratorium komputerowe
prowadzący: dr inż. Artur Poliński
NE 161
13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek
14:15 – 15:45 Laboratorium komputerowe
prowadzący: dr inż. Mariusz Kaczmarek
NE 159
Laboratorium komputerowe
prowadzący: mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka
NE 160
Laboratorium komputerowe
prowadzący: dr inż. Artur Poliński
NE 161

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/

Zajęcia odbywają się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (na planie kampusu budynki nr 41 i 42 – połączone wewnątrz przejściem)

Aud. 2 EA  – audytorium w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 41

NE 159, NE 160, NE 161 – laboratoria komputerowe w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 42

[ Pobierz  PDF ]