Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 13 maja 2017 (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: informatyka

Poziom: gimnazjalny

Liczba uczestników: max. 15

 

Temat: HTML5 - podstawy programowania

 

Opis spotkania:

Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript. Spotkanie poprowadzone będzie w formie wykładu poświęconego technikom tworzenia aplikacji webowych oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania serwisów www. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję samodzielnie stworzyć prosty formularz „Kartę zgłoszeniową uczestnika zawodów sportowych”.

Materiał przedstawiany na spotkaniu będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego). Kurs będzie prowadzony od podstaw.

Uczeń zapozna się z podstawowymi elementami składni języka HTML5 oraz zasadami budowy serwisów i stron www w języku HTML5, CSS3 oraz JavaScript. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania prostej strony www z elementami nawigacji i prostej interakcji z użytkownikiem.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

13 maja 2017 r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol przed Aud. 1L w budynku B WETI)
10:15 – 11:45 Wykład
HTML5- podstawy programowania
Prowadzący: dr inż. Mariusz Kaczmarek
Aud. 1P NE
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Laboratorium komputerowe
prowadzący:
dr inż. Mariusz Kaczmarek
504 EA
Laboratorium komputerowe
prowadzący:
mgr inż. Magdalena Milecka
507 EA
Laboratorium komputerowe
prowadzący:
dr inż. Artur Poliński
508 EA
13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek
14:15 – 15:45 Laboratorium komputerowe
prowadzący:
dr inż. Mariusz Kaczmarek
504 EA
Laboratorium komputerowe
prowadzący:
mgr inż. Magdalena Milecka
507 EA
Laboratorium komputerowe
prowadzący:
dr inż. Artur Poliński
508 EA

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/
Zajęcia odbywają się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (na planie kampusu budynki nr 41 i 42 – połączone wewnątrz przejściem)

Aud. 1P NE – audytorium w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 42

504 EA, 507 EA, 508 EA – laboratoria komputerowe w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 41

[ Pobierz  PDF ]