Politechnika Gdańska - SPOTKANIE W FORMIE ZDALNEJ

Spotkanie akademickie: 14 listopada 2020 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: biologia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 40

Mikroorganizmy wśród nas

 

Opis spotkania:

Mikroorganizmy są wszędzie. Nie widzimy ich gołym okiem, ale nawet bez oglądania możemy poznać ich niektóre, ważne dla nas cechy. Musimy tylko umieć je wyhodować, co wbrew pozorom, w przypadku większości gatunków mikroorganizmów, nie jest łatwe. Jednym z istotniejszych etapów pracy biologa molekularnego jest możliwość izolacji DNA danego organizmu, dlatego podczas zajęć zapoznamy się z technikami izolacji DNA jak i jego obserwacji. Zaznajomimy się z jego budową oraz informacją którą niesie.

Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W ramach części teoretycznej (wykład) uczestniczy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z DNA. Omówione zostaną takie pojęcia jak: materiał genetyczny, podstawowe jednostki dziedziczenia oraz proces biosyntezy białek/enzymów. Zapoznamy również uczestników z podstawami pracy w laboratorium mikrobiologicznym, omówimy najważniejsze procedury oraz techniki stosowane w biologii molekularnej.

Po zakończeniu części teoretycznej uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach praktycznych w laboratorium na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na zajęciach laboratoryjnych będziemy wykonywać pracę biologa molekularnego. Przygotujemy podłoża mikrobiologiczne, będziemy obserować komórki prokariotyczne pod mikroskopem i nie tylko, wykonamy elektorofrezę agarozową z wykorzystaniem wcześniej wyizolowanego DNA bakteryjnego. Przygotujemy pożywki mikrobiologiczne, przeprowadzimy ich sterylizację i ostatecznie posiejemy mikroorganizmy na gotowych podłożach. Zobaczymy jak pracować zarówno z bakteriami, które do swego życia potrzebują tlenu, jak i tymi które tlen zabija. Na zakończenie zajęć wyizolujemy DNA!

Zapisy zamknięte

HARMONOGRAM SPOTKANIA

14 listopada 2020 r.

Godzina Rodzaj zajęć

10:00 – 10:15

Rejestracja uczniów na kursie na platformie Moodle - podział na grupy zajęciowe

10:15 – 12:00

Wykład

Mikroorganizmy wśród nas

prowadzący: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG

12:00 – 12:15

Przerwa

12:15 – 13:45

Grupa 1: Laboratorium cz. I

prowadzący: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG

Grupa 2: Laboratorium cz. I

prowadzący: dr inż. Paweł Wityk

Grupa 3: Laboratorium cz. I

prowadzący: dr inż. Martyna Mroczyńska

13:45 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:45

Grupa 1: Laboratorium cz. II

prowadzący: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG

Grupa 2: Laboratorium cz. II

prowadzący: dr inż. Paweł Wityk

Grupa 3: Laboratorium cz. II

prowadzący: dr inż. Martyna Mroczyńska

 

Spotkanie akademickie prowadzone jest w formie zdalnej i odbywa się na uczelnianej platformie eNauczanie, pod adresem: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=11043

 

Pobierz  PDF ]