Politechnika Gdańska - SPOTKANIE W FORMIE ZDALNEJ

Spotkanie akademickie: 14 listopada 2020 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: matematyka

Poziom: klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Liczba uczestników: max. 40

W świecie dziesiętnym i binarnym

 

Opis spotkania:

Zastanawiałeś się może w jaki sposób liczą współczesne komputery i jak reprezentują różne informacje? W zrozumieniu tych zagadnień może pomóc nauczenie się systemów liczbowych o różnych podstawach.

Nasze spotkanie tradycyjnie będzie składać się z trzech części: wykładu, ćwiczeń i laboratoriów. Na wykładzie poznamy i nauczymy się algorytmów zamiany zapisu liczb naturalnych między systemami o różnych podstawach, w szczególności systemami binarnym i dziesiętnym. Rozumiejąc system binarny omówimy jego zastosowanie do kodowania informacji. Porozmawiamy o kodach ASCII, adresach IP oraz o tym jak ciąg liczb może reprezentować obrazek.

Ćwiczenia praktyczne pozwolą uczniom przetestować poznane na wykładzie algorytmy i utrwalić nowe umiejętności konwersji liczb między różnymi systemami liczbowymi oraz reprezentacji informacji.

W czasie laboratoriów komputerowych nauczymy się podstaw programu Octave – darmowego odpowiednika programu Matlab, będącego interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych. Za jego pomocą podczas laboratorium zapiszemy poznane algorytmy.

 

Zapisy zamknięte

HARMONOGRAM SPOTKANIA

14 listopada 2020 r.

Godzina Rodzaj zajęć

9:45 – 10:00

Rejestracja uczniów na kursie na platformie Moodle - podział na grupy zajęciowe

10:00 – 11:30

Wykład

W świecie dziesiętnym i binarnym

prowadzący: mgr Dorota Grott

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 13:15

Grupa 1: Ćwiczenia

prowadzący: mgr Dorota Grott

Grupa 2: Ćwiczenia

prowadzący: dr Magdalena Musielak

Grupa 3: Ćwiczenia

prowadzący: dr inż. Natalia Jarzębkowska

13:15 – 13:30

Przerwa

13:30 – 15:00

Grupa 1: Laboratorium komputerowe

prowadzący: mgr Dorota Grott

Grupa 2: Laboratorium komputerowe

prowadzący: dr Magdalena Musielak

Grupa 3: Laboratorium komputerowe

prowadzący: dr inż. Natalia Jarzębkowska

 

Spotkanie akademickie prowadzone jest w formie zdalnej i odbywa się na uczelnianej platformie eNauczanie, pod adresem: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=11044

 

Pobierz  PDF ]