Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 15 maja 2021 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: chemia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60

O kompleksach słów kilka…

 

Opis spotkania:

Kompleksy towarzyszą każdemu z nas – nawet osobom najbardziej pogodnym. Mamy je we krwi. Dzięki związkom kompleksowym życie (jakie znamy) jest w ogóle możliwe…

Związki kompleksowe to połączenia metali i ich jonów z ligandami (którymi mogą być organiczne lub nieorganiczne cząsteczki lub jony) poprzez wiązania koordynacyjne. Wiązania takie powstają gdy wolna para elektronowa liganda jest uwspólniana z centrum metalicznym – atom metalu nie wnosi wkładu elektronowego do wiązania koordynacyjnego tak, jak miałoby to miejsce w przypadku wiązania kowalencyjnego.

Związki kompleksowe wykazują szereg niezwykłych właściwości. Część z nich stanowi doskonałe katalizatory różnych reakcji, dzięki czemu produkcja wielu ważnych przemysłowo związków chemicznych (w tym leków) jest dużo tańsza. Organizmy żywe również korzystają z katalitycznych właściwości związków kompleksowych, które stanowią miejsca aktywne enzymów. Metale przykoordynowane są również do metaloprotein pełniących funkcje magazynowe, transportowe, czy sygnałowe. Znamy doskonale hemoglobinę, w której znajduje się jon żelaza Fe²⁺, chlorofil z jonami magnezu Mg²⁺, czy witaminę B₁₂ z jonami kobaltu Co³⁺. Często związki kompleksowe silnie absorbują promieniowanie widzialne i dlatego posiadają intensywne barwy.

W dniu spotkania akademickiego podczas wykładu poznamy historię rozwoju chemii koordynacyjnej. Skupimy się na geometrii i izomerii związków kompleksowych, które niejednokrotnie są bardziej różnorodne niż w przypadku związków organicznych.

Na ćwiczeniach dowiemy się, w jaki sposób dysocjują związki kompleksowe, oraz czym jest stała trwałości związku kompleksowego. Wykorzystamy tą wiedzę do rozwiązywania zadań rachunkowych.

Podczas laboratorium będziemy otrzymywać szereg związków kompleksowych. Będziemy obserwować ich powstawanie i rozkład pod wpływem różnych czynników, czemu towarzyszyć będą ciekawe efekty wizualne.

Prowadzący:

dr inż. Andrzej Okuniewski
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
andrzej.okuniewski@pg.edu.pl

 

Spotkanie akademickie poprowadzone zostanie w formie zdalnej na uczelnianej platformie e-learningowej Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkania akademickie

15 maja 2021 r., godz. 10.00-15.45

Godzina Rodzaj zajęć
10:00-10:15 Rejestracja uczniów na kursie na platformie Moodle (podział na grupy zajęciowe)
10:15-11:45 Wykład
O kompleksach słów kilka…
prowadzący: dr inż. Andrzej Okuniewski
11:45-12:00 Przerwa
12:00-13:30 Grupa 1: Ćwiczenia rachunkowe
prowadzący: dr inż. Aleksandra Wiśniewska
Grupa 2: Ćwiczenia rachunkowe
prowadzący: dr inż. Kinga Kaniewska-Laskowska
Grupa 3 i 4: Ćwiczenia laboratoryjne
prowadzący: dr inż. Anna Ciborska
                       dr inż. Mateusz Daśko
                       dr inż. Andrzej Okuniewski
13:30-13:45 Przerwa
13:45-15:15 Grupa 1 i 2: Ćwiczenia laboratoryjne
prowadzący: dr inż. Anna Ciborska
                       dr inż. Mateusz Daśko
                       dr inż. Andrzej Okuniewski
Grupa 3: Ćwiczenia rachunkowe
prowadzący: dr inż. Aleksandra Wiśniewska
Grupa 4: Ćwiczenia rachunkowe
prowadzący: dr inż. Kinga Kaniewska-Laskowska

 

Spotkanie akademickie prowadzone jest w formie zdalnej i odbywa się na uczelnianej platformie eNauczanie: https://enauczanie.pg.edu.pl.