Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 16 grudnia 2017 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: matematyka

Poziom: klasy VII i VIII, klasy gimnazjalne

Liczba uczestników: max. 60

 

Temat: Żyjmy układnie z układami równań!

 

Opis spotkania:

Na spotkaniu omówimy wybrane metody rozwiązywania układów równań i ich przydatność w codziennym życiu.
Zaczniemy od krótkiego omówienia metod dla układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Na kilku przykładach, stosując metodę graficzną, zastanowimy się nad możliwymi w tym przypadku sytuacjami. Wznosząc się na wyższy poziom rozwiązywania układów równań zapoznamy się ze wzorami Cramera. Sprawdzimy kiedy układ równań ma: jedno, wiele lub w ogóle nie ma rozwiązań. Ostatnim, a zarazem najwyższym poziomem na naszym spotkaniu, będzie algorytm eliminacji Gaussa. Zobaczycie jak wygląda jego stosowanie dla układów równań, w których liczba równań i niewiadomych jest identyczna.
Zastanowimy się, jak można wykorzystać zdobytą podczas wykładu wiedzę, w praktyce.
Na ćwiczeniach zastosujemy poznane metody rozwiązywania układów równań. Podczas laboratorium napiszemy funkcje realizujące algorytm Gaussa w MATLABIE. Wykorzystamy też GeoGebrę do rozwiązania problemów życia codziennego: jak zaplanować właściwą dietę lub po prostu rozkład dnia.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

16 grudnia 2017 r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol na parterze w budynku B WETI)
10:15 – 11:45 Wykład
Żyjmy układnie z układami równań!
prowadzący: Anna Domagalska, Anna Niewulis
NE Aud. 2
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Laboratorium
prowadzący: Anna Domagalska, Anna Niewulis
NE 159
Laboratorium
prowadzący: Dorota Grott
NE 160
Laboratorium
prowadzący: Marcin Wata
NE 161
13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek
14:15 – 15:45 Ćwiczenia
prowadzący: Anna Domagalska, Anna Niewulis
NE 204
Ćwiczenia
prowadzący: Anna Niewulis
NE 205
Ćwiczenia
prowadzący: Dorota Grott
NE 208

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/
Zajęcia odbywają się w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (na planie kampusu budynek nr 42)

NE Aud. 2 – audytorium na parterze w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

NE 159, NE 160, NE 161 – laboratoria komputerowe na 1 piętrze w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

NE 204, NE 205, NE 208 – sale na 2 piętrze w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

[ Pobierz  PDF ]