Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 17 kwietnia 2021 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: biologia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60 (łącznie z uczestnikami kursu e-learningowego)

 

Biotechnologia wokół nas

 

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca biologię, genetykę, chemię, inżynierię biomedyczną. Dziedzina ta pozwala na tworzenie różnorakich produktów, materiałów, pół-materiałów, które są wykorzystywane przez konsumentów każdego dnia. Często nie jesteśmy nawet świadomi iż poszczególne produkty są wytworzone dzięki umiejętnościom biotechnologów.

W dniu spotkania akademickiego podczas wykładu poznamy cechy szczepów mikroorganizmów, które mogą być wykorzystane w przemyśle biotechnologicznym, dowiemy się gdzie można znaleźć bakterie lub grzyby, które pozwolą na wyprodukowanie nowoczesnych, jak i tradycyjnych dóbr konsumpcyjnych. Poznamy również sposoby identyfikacji znalezionych interesujących mikroorganizmów, które po dokładnym zbadaniu będą mogły być podstawą linii produkcyjnych przynoszących olbrzymie zyski.

Na ćwiczeniach poznamy metody identyfikacji cech mikroorganizmów, które mogą być przydatne w przemyśle. Ponadto dowiemy się w jaki sposób określić czy interesujące nas mikroorganizmy są bezpieczne i czy mogą być wykorzystywane w produkcji określonych dóbr konsumenckich. A także w jaki sposób można określić przynależność gatunkową zidentyfikowanych mikroorganizmów. Uczniowie z wykorzystaniem specjalistycznych baz danych i programów komputerowych będą samodzielnie analizować sekwencje DNA w celu identyfikacji taksonomicznej.

Na spotkanie są automatycznie zapisani uczestnicy kursu e-learningowego, a na pozostałe miejsca (max do 60) przeprowadzamy nabór uzupełniający.

Zapisy zamknięte

Prowadzący:

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG
dr inż. Paweł Wityk
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska

Serdecznie zapraszamy!

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

17 kwietnia 2021 r., godz. 10.00-15.30

Godzina Rodzaj zajęć
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów na kursie na platformie Moodle - podział na grupy zajęciowe
10:15 – 12:00 Wykład
Biotechnologia w przemyśle XXI wieku
prowadzący: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG
12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 13:45 Grupa 1: Laboratorium cz. I
prowadzący: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG
Grupa 2: Laboratorium cz. I
prowadzący: dr inż. Martyna Mroczyńska
13:45 – 14:00 Przerwa
14:00 – 15:30 Grupa 1: Laboratorium cz. II
prowadzący: dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG
Grupa 2: Laboratorium cz. II
prowadzący: dr inż. Martyna Mroczyńska

 

Spotkanie akademickie prowadzone jest w formie zdalnej i odbywa się na uczelnianej platformie eNauczanie: https://enauczanie.pg.edu.pl.

Spotkanie prowadzone jest w ramach kursu o nazwie

„ZzP - Biotechnologia wokół nas - Spotkanie Akademickie 17.04.2021 r.”

znajdującego się pod adresem:

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=15707

[ Pobierz PDF ]