Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 17 kwietnia 2021 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: matematyka

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60

 

Temat: Matrix reaktywacja

 

Opis spotkania:

Omawiana na spotkaniu tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki. Układy równań służą do opisu wielu zjawisk rzeczywistych, np. w fizyce do opisu ruchu dwóch lub większej liczby ciał oddziałujących na siebie. W meteorologii prognozowanie pogody przeprowadza się rozwiązując skomplikowane układy równań zależne od np. temperatury, ciśnienia, wilgotności i siły wiatru. Występują w każdej dziedzinie, w której pojawia się zagadnienie optymalizacji jakichś wielkości.

W trakcie wykładu uczniowie dowiedzą się jak wyznaczyć rozwiązania układu równań liniowych metodą Gaussa – Jordana. Poznają tajniki działań na wierszach.

Podczas ćwiczeń będziemy rozwiązywać zadania związane z treściami podanymi na wykładzie. Przedstawimy i omówimy działania na macierzach blokowych.

Na laboratorium komputerowym uczniowie będą eksperymentalnie pogłębiać wiedzę z układów równań liniowych przy pomocy darmowego oprogramowania GeoGebra

 

Spotkanie akademickie poprowadzone zostanie w formie zdalnej na uczelnianej platformie e-learningowej Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Zapisy zamknięte

Serdecznie zapraszamy!

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

17 kwietnia 2021 r., godz. 10.00-15.45

Godzina Rodzaj zajęć
10:00 – 11:30 Wykład
Zastosowania metody Gaussa-Jordana
Prowadzący: Dorota Żarek
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45– 13:15 Ćwiczenia
prowadzący: Dorota Żarek
Ćwiczenia
prowadzący: Anetta Brękiewicz-Sieg
Ćwiczenia
prowadzący: Natalia Jarzębkowska
13:15 – 13:30 Przerwa
13:30 – 15:00 Laboratorium
prowadzący: Dorota Żarek
Laboratorium
prowadzący: Anetta Brękiewicz-Sieg
Laboratorium
prowadzący: Natalia Jarzębkowska

 

[ Pobierz PDF ]