Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 17 listopada 2018 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: fizyka

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60

 

Temat: Po najjaśniejszej stronie nauki, czyli krótka historia promieniowania synchrotronowego.

 

Opis spotkania:

Szeroki wachlarz zastosowań promieniowania synchrotronowego w wielu dziedzinach badań zarówno podstawowych, jak i stosowanych wynika z unikalnych cech tego promieniowania, a w szczególności z nadzwyczajnej intensywności w bardzo szerokim obszarze widmowym. Możliwość monochromatyzacji tego promieniowania dostarcza jedynego w swoim rodzaju narzędzia, pozwalającego na prowadzenie badań w zupełnie nowych obszarach poznawczych i technologicznych.

Promieniowanie synchrotronowe znacznie przewyższa klasyczne źródła promieniowania elektromagnetycznego. Ma bardzo dobrze skolimowaną wiązkę, zawiera fotony o szerokim zakresie energii - od promieniowania w dalekiej podczerwieni do twardego promieniowania rentgenowskiego, posiada także wysoki stopień polaryzacji liniowej lub kołowej.

Duża kątowa zdolność rozdzielcza pozwala m.in. na otrzymanie informacji strukturalnych dla białek i innych układów biologicznych, które nie mogą być otrzymane w postaci monokryształów. Ponieważ w projektowaniu i syntezie nowych leków niezbędnym jest prowadzenie systematycznej analizy strukturalnej, możliwość ta jest bardzo atrakcyjna dla przemysłu farmaceutycznego.

Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie będą wykonywali doświadczenia, których opis można znaleźć pod adresem: http://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/20400237/Wykaz-8-9-10.pdf

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

17 listopada 2018r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol przed salą 213 w Gmachu Głównym PG)
10:15 – 11:45 Wykład
Po najjaśniejszej stronie nauki, czyli krótka historia promieniowania synchrotronowego.
prowadzący: prof. Agnieszka Witkowska
213 GG
11:45 – 12:15 Przerwa na posiłek
12:15 – 13:45 Ćwiczenia
prowadzący: Aleksandra Mielewczyk-Gryń
401 de GG
Ćwiczenia
prowadzący: Leszek Wicikowski
460 GG
Ćwiczenia
prowadzący: Bogumiła Strzelecka
463 GG
13:45 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową
14:15 – 15:45 Laboratorium
prowadzący:
   Beata Bochentyn
   Aleksandra Mielewczyk-Gryń
   Bogumiła Strzelecka
   Leszek Wicikowski
   Agnieszka Witkowska
8, 9, 10 GG

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/
Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym (na planie kampusu budynek nr 1)

Sale 8, 9 i 10 GG – laboratoria Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na poziomie 0 w Gmachu Głównym

Sala 213 GG – sala na poziomie 2 w Gmachu Głównym
Sala 401de, 460 i 463 GG – sale na poziomie 4 w Gmachu Głównym

[ Pobierz  PDF ]