Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 18 maja 2019 r., godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: matematyka

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60 (łącznie z uczestnikami kursu e-learningowego)

 

Temat: Elementy algebry liniowej

 

Opis spotkania:

Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z wybranymi elementami algebry liniowej takimi jak: macierze i układy równań liniowych.

Istnieje wiele żartów o matematykach i dziedzinach matematyki. Choćby poniższe:

Idą sobie dwie macierze kwadratowe. Nagle jedna upadła:

  • Nic ci nie jest?-pyta druga macierz
  • Nic. Tylko się odwróciłam.

Co to jest macierz Kanaka? Macierz k x k.

Jak wszystkim wiadomo w każdej anegdocie jest zawsze ziarno prawdy. Dzięki nabytej podczas spotkania wiedzy dowiemy się, co jest prawdą w powyższych  żartach.

Omawiana na spotkaniu tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki. Macierze mają zastosowanie np. w  meteorologii, do opisu zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze; w ekonomii, do opisu zjawisk takich jak inflacja czy wzrost kapitału. Za pomocą macierzy modeluje się ekran komputera, który składa się z milionów pikseli ułożonych w sposób logiczny w wierszach i kolumnach, dzięki temu możemy korzystać z komputera, telewizora czy telefonu. Układy równań służą do opisu wielu zjawisk rzeczywistych, np. w fizyce do opisu ruchu dwóch lub większej liczby ciał oddziałujących na siebie. W meteorologii prognozowanie pogody przeprowadza się rozwiązując skomplikowane układy równań zależne od np. temperatury, ciśnienia, wilgotności i siły wiatru. Występują w każdej dziedzinie, w której pojawia się zagadnienie optymalizacji jakichś wielkości.

Na wykładzie podczas spotkania akademickiego dowiemy się jak wyznaczyć macierz odwrotną metodą bezwyznacznikową oraz nauczymy się rozwiązywać układy równań liniowych metodą Gaussa – Jordana. Podczas ćwiczeń będziemy rozwiązywać zadania związane z treściami podanymi na wykładzie. Przedstawimy i omówimy działania na macierzach blokowych.

W trakcie laboratoriów będziemy eksperymentalnie pogłębiać wiedzę z macierzy i  układów równań liniowych przy pomocy darmowego oprogramowania GeoGebra.

 

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy!

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

18 maja 2019r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol na parterze w budynku A WETI)
10:15 – 11:45 Wykład
Wyznaczanie macierzy odwrotnej oraz rozwiązań układu równań liniowych metodą Gaussa – Jordana.
Prowadzący: Dorota Żarek
EA Aud. 2
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Laboratorium komputerowe
prowadzący:
Dorota Żarek
Marcin Wata
NE 237
Laboratorium komputerowe
prowadzący:
Magdalena Musielak
Dorota Grott
NE 160
13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek
14:15 – 15:45 Ćwiczenia
prowadzący: Dorota Żarek
NE 005
Ćwiczenia
prowadzący: Dorota Grott
NE 230
Ćwiczenia
prowadzący: Natalia Jarzębkowska
NE 234

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/

Zajęcia odbywają się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (na planie kampusu budynki nr 41 i 42 – połączone wewnątrz przejściem)

EA Aud. 2  – audytorium w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 41

NE 237, NE 160 – laboratoria komputerowe w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 42

NE 005, NE 230, NE 234 – sale w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 42

[ Pobierz  PDF ]