Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 21 listopada 2020 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: informatyka

Poziom: klasy VII-VIII szkoły podstawowej

Liczba uczestników: max. 40

Podstawy budowania stron przy pomocy PHP7

 

Opis spotkania:

Spotkanie poświęcone będzie zapoznaniu uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku PHP7 przy  tworzeniu dynamicznie generowanych treści stron internetowych.

Przedstawiany materiał będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku PHP. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów, oraz tworzenia prostych stron internetowych za pomocą technologii HTML, CSS i JavaScript. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania lub rozwiązywania problemów obliczeniowych z zastosowaniem komputera (np. w środowisku programu MS Excel lub podobnego).

Uczeń zapozna się z podstawowymi elementami składni języka PHP oraz budową dynamicznie generowanych stron. Zdobędzie podstawowe umiejętności napisania prostej, generowanej „w locie” strony internetowej z elementami nawigacji i interakcji z użytkownikiem za pomocą elementów skryptowych języka PHP.

Spotkanie poprowadzone zostanie w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego stworzeniu strony internetowej, w postaci fragmentu świadectwa ukończenia kolejnej klasy na podstawie bazy danych ocen, zdobytych podczas ostatniego semestru.

 

Zapisy zamknięte

HARMONOGRAM SPOTKANIA

21 listopada 2020 r.

Godzina Rodzaj zajęć

od 9:50

Rejestracja uczniów na kursie na platformie Moodle - podział na grupy zajęciowe

10:00 – 11:30

Wykład

Podstawy budowania stron przy pomocy PHP7

prowadzący: dr Tomasz Neumann (tomneuma@pg.edu.pl)

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 13:15

Grupa 1: Laboratorium komputerowe

prowadzący: dr Tomasz Neumann

Grupa 2: Laboratorium komputerowe

prowadzący: mgr inż. Kamil Osiński

Grupa 3: Laboratorium komputerowe

prowadzący: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

13:15 – 13:30

Przerwa

13:30 – 15:00

Grupa 1: Laboratorium komputerowe

prowadzący: dr Tomasz Neumann

Grupa 2: Laboratorium komputerowe

prowadzący: mgr inż. Kamil Osiński

Grupa 3: Laboratorium komputerowe

prowadzący: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

 

Spotkanie akademickie prowadzone jest w formie zdalnej i odbywa się na uczelnianej platformie eNauczanie, pod adresem: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=11045

 

[ Pobierz PDF ]