Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 22 maja 2021 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: matematyka

Poziom: klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Liczba uczestników: max. 60

Pięć tygodni z układami równań

 

Opis spotkania:

Równania opisują świat językiem matematyki. Stanowią podstawę do zrozumienia wielu procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Od wieków są siłą napędową naszej cywilizacji. Gdyby nie zostało sformułowane równanie – „Prawo powszechnego ciążenia Newtona” nie moglibyśmy dziś korzystać z łączności satelitarnej, telewizji cyfrowej i nawigacji GPS.

Na spotkaniu akademickim przedstawimy m.in. metodę macierzy odwrotnej. Na ćwiczeniach oraz podczas laboratorium pogłębimy zdobytą na wykładzie wiedzę.

Prowadzący:

dr Anna Niewulis
mgr Justyna Woroń
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechnika Gdańska

 

Spotkanie akademickie poprowadzone zostanie w formie zdalnej na uczelnianej platformie e-learningowej Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkania akademickie

22 maja 2021 r., godz. 9.45-15.30

Godzina Rodzaj zajęć
9:45-10:00 Rejestracja uczniów na kursie na platformie Moodle -podział na grupy zajęciowe
10:00-11:30 Wykład
Równania i układy równań
prowadzący: Anna Niewulis
                       Justyna Woroń
11:30-12:00 Przerwa
12:00-13:30 Grupa 1: Laboratorium
prowadzący: Anna Niewulis
Grupa 2: Laboratorium
prowadzący: Justyna Woroń
13:30-14:00: Przerwa
14:00-15:30 Grupa 1: Ćwiczenia
prowadzący: : Anna Niewulis
Grupa 2: Ćwiczenia
prowadzący: Justyna Woroń

 

Spotkanie akademickie prowadzone jest w formie zdalnej i odbywa się na uczelnianej platformie eNauczanie: https://enauczanie.pg.edu.pl.

Spotkanie prowadzone jest w ramach kursu o nazwie

„Zdolni z Pomorza - Równania i układy równań - Spotkanie Akademickie 22.05.2021 r.”

znajdującego się pod adresem:

https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=15817

Pobierz PDF ]