Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 25 listopada 2017 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: biologia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60

 

Temat: DNA wroga trzeba znać!

 

Opis spotkania:

Wynalezienie mikroskopu otworzyło ludzkości oczy na to, co wydawało się, że nie istnieje. Zdobycze biologii molekularnej i inżynierii genetycznej pozwalają nam dzisiaj zajrzeć głębiej – wiemy, co dzieje się w komórce, możemy przewidzieć jej zamiary. A jeśli to komórka obca albo co gorsze - naszego wroga? Bakterie, grzyby – ich ilość w i na naszym ciele, przewyższa ilość komórek, z których się składamy. Większość z nich to nasi sprzymierzeńcy, czasem jednak mogą zmienić swoje nastawienie do nas albo robią miejsce wrogowi. Dzisiaj jesteśmy w stanie szybko je zidentyfikować! Znając wroga – łatwiej go pokonać.

Na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych będziemy używać narzędzi z codziennego dnia pracy biologa molekularnego i genetyka, wyizolujemy DNA i używając reakcji real-time PCR sprawdzimy z kim mieliśmy do czynienia. Zapoznamy się też z możliwościami oprogramowania służącego do projektowania oligonukleotydów, które pozwolą nam na poznanie mikroorganizmów żyjących z nami na co dzień. Dowiemy się też, do czego jeszcze można wykorzystać poznane techniki.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

25 listopada 2017 r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol na parterze w budynku A Wydziału Chemicznego)
10:15 – 11:45 Wykład
DNA wroga trzeba znać!
prowadzący: Anna Brillowska-Dąbrowska
Budynek 6, sala 112
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Laboratorium komputerowe
prowadzący:Anna Brillowska-Dąbrowska
Budynek 6, sala 321P
Laboratorium komputerowe
prowadzący: Beata Zalewska-Piątek
Ćwiczenia: laboratorium komputerowe
prowadzący: mgr inż. Martyna Mroczyńska
13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek
14:15 – 15:45 Laboratorium eksperymentalne
prowadzący: Anna Brillowska-Dąbrowska
Budynek 5, sala 17
Laboratorium eksperymentalne
prowadzący: Beata Zalewska-Piątek
Budynek 7, sala 204/205
Ćwiczenia: laboratorium eksperymentalne
prowadzący: mgr inż. Martyna Mroczyńska
Budynek 7, sala 204/205

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/
Zajęcia odbywają się w:

  • budynku A Wydziału Chemicznego – na planie kampusu budynek nr 6
  • budynku B Wydziału Chemicznego – na planie kampusu budynek nr 7
  • budynku C Wydziału Chemicznego – na planie kampusu budynek nr 5

[ Pobierz  PDF ]