Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 25 listopada 2017 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: fizyka

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60

 

Temat: Piękno, a fizyka.

 

Opis spotkania:

Spotkanie poświęcone będzie udowodnieniu tezy, że fizyka – z natury przedmiot ścisły i uznawany za trudny – bardzo pomaga w rozumieniu zjawisk pozostających w ścisłym związku ze sztuką. Zjawiska fizyczne szczególnie te, które silnie działają na zmysły biorą udział w tworzeniu tego co nazywamy pięknem. Piękno – domena artystów szczególnie zauważalne jest w zjawiskach silnie działające na zmysły. Wykład pokaże, że ulotne piękno pojawia się w naturalnie zachodzących w przyrodzie zjawiskach fizycznych. Pokażemy, że odbiór piękna jest pełniejszy, kiedy znamy jego fizyczne podstawy i że pięknie jest rozumieć piękno.

W trakcie wykładu wyjaśnione zostaną niektóre zjawiska występujące w przyrodzie. Pojawią się też bliskie związki fizyki z fizjologią. Pokażemy też, że odpowiednio dozowana czerń i biel może dawać wrażenie barwy.
W ramach ćwiczeń będą omawiane i rozwiązywane zagadnienia powiązane z tematyką wykładu, natomiast podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie będą wykonywali doświadczenia, do których odbioru szczególnie angażowane są zmysły.

 

Limit miejsc na spotkanie został wyczerpany

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

25 listopada 2017 r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol przed salą 213 w Gmachu Głównym PG)
10:15 – 11:45 Wykład
Piękno, a fizyka.
prowadzący: : Leszek Wicikowski
213 GG
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Ćwiczenia
prowadzący: Paweł Gdaniec
121 GG
Ćwiczenia
prowadzący: Aleksandra Mielewczyk-Gryń
261 GG
Ćwiczenia
prowadzący: Bogumiła Strzelecka
252 GG
13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek
14:15 – 15:45 Laboratorium fizyczne
prowadzący:
  • Beata Bochentyn
  • Paweł Gdaniec
  • Aleksandra Mielewczyk-Gryń
  • Bogumiła Strzelecka
  • Leszek Wicikowski
  • Agnieszka Witkowska
8,9 i 10 GG

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.gda.pl/
Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym (na planie kampusu budynek nr 1)

Sale 8,9 i 10 GG – laboratoria Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na poziomie 0 w Gmachu Głównym

Sala 121 GG – sala na poziomie 1 w Gmachu Głównym

Sala 213, 252 i 261 GG – sale na poziomie 2 w Gmachu Głównym

[ Pobierz  PDF ]