Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 25 marca 2017 (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: fizyka

Poziom: ponadgimnazjalny

 

Temat: "Proste" pokazy fizyczne, a ich interpretacja.

 

Opis spotkania:

Przygotowany wykład oparty będzie o popularne pokazy fizyczne, których interpretacja wymaga pewnego wysiłku umysłowego i dobrej znajomości praw fizyki. Jest to też próba pokazania, że powszechnie przyjęte wyjaśnienia niektórych zjawisk nie zawsze są poprawne.

Pojawią się pokazy, które stosunkowo łatwo wykonać za pomocą zestawów lub praktycznie domowym sposobem.

Na wykładzie zajmiemy się:

  • niezwykłym zachowaniem się bączka japońskiego – czemu dziwili się Bohr i Pauli,
  • uzyskaniem ładunku elektrycznego bezpośrednio z wody,
  • swobodnym spadkiem w polu grawitacyjnym z przyspieszeniem większym niż g,

Rozprawimy się też z błędną – chociaż powszechną – interpretacją odchylenia strugi wody w polu elektrycznym!

W ramach ćwiczeń będą omawiane i rozwiązywane zadania powiązane z tematyką wykładu, natomiast podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie będą wykonywali doświadczenia, których opis można znaleźć pod adresem: http://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/20400237/Wykaz-8-9-10.pdf

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

Szkoła Ponadgimnazjalna
Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol przed Dziedzińcem Heweliusza w Gmachu Głównym PG)
10:15 – 11:45 Laboratorium fizyczne
prowadzący:
  • Paweł Gdaniec
  • Kamil Kolincio
  • Aleksandra Mielewczyk-Gryń
  • Tadeusz Miruszewski
  • Bogumiła Strzelecka
  • Sebastian Wachowski
8,9,10 GG
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
Proste” pokazy fizyczne, a ich interpretacja.

prowadzący: Leszek Wicikowski
Aud. Maksimum
13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek
14:15 – 15:45 Ćwiczenia
prowadzący: Aleksandra Mielewczyk-Gryń
NE 204
Ćwiczenia
prowadzący: Bogumiła Strzelecka
NE 205
Ćwiczenia
prowadzący: Sebastian Wachowski
NE 206

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.gda.pl/
Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym (na planie kampusu budynek nr 1)

Aud. Maximum – audytorium Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na poziomie 1 w Gmachu Głównym
Sale 8,9,10 GG – laboratoria Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na poziomie 0 w Gmachu Głównym

NE 204, NE 205, NE 206 – sale na 2 piętrze w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (na planie kampusu budynek nr 42)

[ Pobierz  PDF ]