Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 25 marca 2017 (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: matematyka

Poziom: ponadgimnazjalny

 

Temat: Czy matematyka może zwalczyć epidemie?

 

Opis spotkania:

Informacje o chorobach zakaźnych pomagają w kontrolowaniu problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa oraz umożliwiają badania nad wybuchem epidemii. Aby podkreślić istotę problemu należy wspomnieć takie epidemie w dziejach ludzkości jak czarna śmierć (dżuma) – jedna z największych epidemii XIV w., która przyczyniła się do śmierci 1/3 populacji Europy, hiszpanka – pandemia grypy, która w latach 1918–1919 pochłonęła ponad 50 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie, czy wreszcie pandemia grypy A/H1N1 w 2009 r.

Na pytania stawiane przez epidemiologów, tj.

  • Czy dojdzie do wybuchu epidemii?
  • Jeśli tak, to ile osób zostanie zainfekowanych?
  • Czy choroba będzie wyeliminowana?

odpowiemy konstruując odpowiednie modele matematyczne. W tym celu wykorzystamy pojęcie pochodnej, które dobrze charakteryzuje szybkość zmian pewnej wielkości, np. temperatury, ciśnienia czy właśnie rozwoju choroby. Co ważne, pochodna, mówiąc jak szybko rośnie dana wielkość, jednocześnie umożliwia przewidywanie wzrostu ilości zachorowań np. na grypę oraz ostrzega nas przed wybuchem epidemii.

Na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych wcielimy się w rolę matematyków/informatyków, którzy badają rozwój epidemii chorób zakaźnych. Stworzymy proste modele matematyczne rozprzestrzeniania się infekcji oraz przygotujemy symulacje, które zilustrują sposób rozwoju danej choroby. Sprawdzimy również czy uda nam się przejąć nad nią kontrolę, a przy okazji dowiemy się, która z masek karnawału w Wenecji ma swoje źródła w stroju ochronnym lekarza podczas epidemii dżumy w XVII w. A może nawet skonstruujemy model inwazji zombie?

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

Szkoła Ponadgimnazjalna
Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów
(hol przed Aud. 2 EA w budynku A WETI)
10:15 – 11:45 Wykład
Czy matematyka może zwalczyć epidemie?

prowadzący: Agnieszka Bartłomiejczyk
EA  Aud. 2
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:30 Ćwiczenia
prowadzący: Agnieszka Bartłomiejczyk
NE 204
Ćwiczenia
prowadzący: Anna Szafrańska
NE 205
Ćwiczenia
prowadzący: Marcin Wata
NE 206
13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek
14:15 – 15:45 Laboratorium komputerowe
prowadzący:
   Agnieszka Bartłomiejczyk
   Anna Szafrańska
NE 237
Laboratorium komputerowe
prowadzący:
   Magdalena Musielak
   Marcin Wata
NE 239

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.gda.pl/

Zajęcia odbywają się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (na planie kampusu budynki nr 41 i 42 – połączone wewnątrz przejściem)

EA Aud. 2 – audytorium na parterze w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 41

NE 237, NE 239 – laboratoria komputerowe na 2 piętrze w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 42

NE 204, NE 205, NE 206 – sale na 2 piętrze w budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, na planie kampusu budynek nr 42

[ Pobierz  PDF ]