Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 5 lutego 2022 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: chemia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60

O kompleksach słów kilka…

 

Opis spotkania:

Kompleksy towarzyszą każdemu z nas – nawet osobom najbardziej pogodnym. Mamy je we krwi. Dzięki związkom kompleksowym życie (jakie znamy) jest w ogóle możliwe…

Związki kompleksowe to połączenia metali i ich jonów z ligandami (którymi mogą być organiczne lub nieorganiczne cząsteczki lub jony) poprzez wiązania koordynacyjne. Wiązania takie powstają gdy wolna para elektronowa liganda jest uwspólniana z centrum metalicznym – atom metalu nie wnosi wkładu elektronowego do wiązania koordynacyjnego tak, jak miałoby to miejsce w przypadku wiązania kowalencyjnego.

Związki kompleksowe wykazują szereg niezwykłych właściwości. Część z nich stanowi doskonałe katalizatory różnych reakcji, dzięki czemu produkcja wielu ważnych przemysłowo związków chemicznych (w tym leków) jest dużo tańsza. Organizmy żywe również korzystają z katalitycznych właściwości związków kompleksowych, które stanowią miejsca aktywne enzymów. Metale przykoordynowane są również do metaloprotein pełniących funkcje magazynowe, transportowe, czy sygnałowe. Znamy doskonale hemoglobinę, w której znajduje się jon żelaza Fe²⁺, chlorofil z jonami magnezu Mg²⁺, czy witaminę B₁₂ z jonami kobaltu Co³⁺. Często związki kompleksowe silnie absorbują promieniowanie widzialne i dlatego posiadają intensywne barwy.

Podczas wykładu dowiecie się co to są związki kompleksowe, jak i dlaczego powstają, jaka jest ich historia i w jak przeróżnych dziedzinach znajdują zastosowanie poczynając od laboratorium, a kończąc na życiu codziennym, sztuce czy medycynie. Mamy nadzieję, że po wykładzie będziecie wiedzieć, dlaczego nie da się żyć bez kompleksów, tych chemicznych oczywiście  😊

Na ćwiczeniach przypomnimy sobie nieco informacji z zakresu równowagi chemicznej. Dowiecie się, w jaki sposób dysocjują związki kompleksowe, oraz czym jest stała trwałości związku kompleksowego. Wykorzystamy tą wiedzę do rozwiązywania zadań rachunkowych.

Na zajęciach laboratoryjnych czekać będzie na Was ogromna dawka niezwykle barwnych i wyjątkowych eksperymentów. Poznacie różne rodzaje związków kompleksowych, które samodzielnie otrzymacie, a także poznacie ich zastosowanie w praktyce chemika. Ponadto nabierzecie wprawy w podstawowych technikach pracy w laboratorium.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy zamknięte

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

5 lutego 2022 r.

Godzina Rodzaj zajęć Sala
10:00 -10:15 Rejestracja uczniów
(hol na parterze w budynku A Wydziału Chemicznego)
10:15 -11:45 Wykład
Wykład: O kompleksach słów kilka…
prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. PG
Audytorium Chemiczne
s. 100
11:45 -12:00 Przerwa
12:00 -13:30 Grupa 1: Ćwiczenia
prowadzący: dr inż. Kinga Kaniewska-Laskowska
s.119
Grupa 2: Ćwiczenia
prowadzący: dr inż. Anna Ordyszewska
s.121
Grupa 3: Laboratorium
prowadzący:
dr inż. Anna Ciborska
mgr Katarzyna Kowalewska
s.127
Grupa 4: Laboratorium
prowadzący: dr inż. Andrzej Okuniewski
s.132
13:30 -14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek
14:15 -15:45 Grupa 1: Laboratorium
prowadzący:
dr inż. Anna Ciborska
mgr Katarzyna Kowalewska
s.127
Grupa 2: Laboratorium
prowadzący:
dr inż. Andrzej Okuniewski
s.132
Grupa 3: Ćwiczenia
prowadzący: dr inż. Kinga Kaniewska-Laskowska
s.119
Grupa 4: Ćwiczenia
prowadzący: dr inż. Anna Ordyszewska
s.121

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/
Zajęcia odbywają się w budynku A Wydziału Chemicznego (na planie kampusu budynek nr 6)

Pobierz [PDF]