Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 9 maja 2020 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: chemia

Poziom: szkoła ponadpodstawowa

Liczba uczestników: max. 60

SPOTKANIE ODWOŁANE

Nie-metale, czyli co?

 

Opis spotkania:

W trakcie poprzedniego spotkania „Kolorowy świat metali i ich jonów” poznaliśmy bliżej metale. To bez wątpienia najliczniejsi przedstawiciele układu okresowego, jednak nie wszyscy. Wśród 118 nazwanych pierwiastków znajdziemy przynajmniej 17 niemetali, których właściwości są znacząco odmienne od metali. Co więcej właściwości poszczególnych niemetali są również mocno zróżnicowane. W grupie tej znajdują się gazy (jak wodór, tlen czy gazy szlachetne), ciecze (brom) oraz ciała stałe (np. siarka, krzem, jod). Niemetale tworzą mniejsze (np. N2, P4) i większe (S8, C60) cząsteczki, jak również układy polimeryczne o różnej wymiarowości (np. fosfor czerwony – 1D, fosforen – 2D, diament – 3D). Z tego względu wiele niemetali występuje w postaci różnych form alotropowych.

Oprócz metali i niemetali w układzie okresowym znajduje się ok. 7 pierwiastków o właściwościach pośrednich – półmetali (metaloidów). Znalazły one szerokie zastosowanie w produkcji materiałów półprzewodnikowych, dzięki którym działają komputery, diody LED czy ogniwa fotowoltaiczne.

W trakcie wykładu uczestnicy zapoznają się z historią odkrywania pierwiastków niemetalicznych i półmetalicznych. Poznają ich specyficzne właściwości oraz zastosowania. Warto nadmienić, że 98% masy organizmów żywych to niemetale – głównie tlen, węgiel, wodór, azot, fosfor i siarka. Są to również pierwiastki będące przedmiotem zainteresowania chemii organicznej.

Na ćwiczeniach komputerowych uczniowie będą modelować cząsteczki pierwiastków niemetalicznych i związków organicznych. Wybrane modele zostaną wydrukowane na drukarkach 3D i będą nagrodami dla osób, które najlepiej napiszą test końcowy.

Niemetale tworzą głównie aniony, zatem w ramach ćwiczeń laboratoryjnych uczestnicy będą wykonywać analizę jakościową wybranych anionów będących pochodnymi zarówno kwasów beztlenowych, jak i tlenowych (nieorganicznych i organicznych).

 

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

 

Serdecznie zapraszamy!