Politechnika Gdańska

Spotkanie akademickie: 9 maja 2020 r. (sobota), godz. 10:00

Dla uczniów z przedmiotu: informatyka

Poziom: szkoły ponadpodstawowe

Liczba uczestników: max. 60

SPOTKANIE ODWOŁANE

Wprowadzenie do układów logicznych

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad działania i konstrukcji układów cyfrowych oraz wykorzystania symulatora układów logicznych do testowania podstawowych funktorów i układów logicznych, stanowiąc wstęp do architektury komputerów.

Opis kursu:

Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień projektowania cyfrowych układów logicznych. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów oraz matematyki (systemy liczbowe). Kurs będzie prowadzony od podstaw.

Uczeń pozna prawa algebry Bool’a oraz zapisu i konwersji liczb, podstawowe funktory i bramki logiczne, metody opisu i projektowania cyfrowych układów logicznych, realizację typowych układów logicznych oraz opanuje wykorzystanie symulatora do testowania układów logicznych.

Uczniowie, którzy ukończą z sukcesem kurs otrzymają certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.

Metody dydaktyczne:

Kurs składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie podstaw projektowania układów logicznych. Nauka odbywać się będzie dzięki wielu przykładom. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 9 maja 2020 r. Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium poświęconego zaprojektowaniu, zmontowaniu i przetestowaniu przykładowego układu logicznego.

 

Prowadzący:

dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. PG
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

 

Zapisy na Kurs e-learningowy i Spotkanie Akademickie poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

Zapisy na samo Spotkanie Akademickie poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

 

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
16.03 - 08.05.2020 r.

 

Moduł Temat Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I 1 Algebra Bool’a bez bólu, podstawowe funktory logiczne – logika „przekaźnikowa” 2
2 Bramki logiczne – różne formy opisu układów logicznych 2
II 3 Prawa de Morgana – jak zastąpić bramkę jednego typu bramką innego typu 2
4 Realizacja prostych funkcji logicznych kilkuwejściowych 2
III 5 Minimalizacja funkcji logicznych – tablice Karnaugha 2
6 Multiplekser – jak można realizować funkcje logiczne 2
IV 7 Układy pamiętające – przerzutniki 2
8 Wyświetlacz 7-segment – jak nim sterować 2
V 9 Rejestry i liczniki 2
10 1+1=10 – jak to możliwe? proste układy arytmetyczne 2
VI 11 Cyfrowe wybory – gdzie tu logika? 2
12 Pamięci – jak je wykorzystać do realizacji funkcji logicznych? 2

 

Spotkania akademickie

9 maja 2020 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Cyfrowe układy logiczne – od projektu poprzez symulację do testowania 2
Laboratorium Ćwiczenia praktyczne w zakresie projektowania i weryfikacji symulacyjnej układów logicznych 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Spotkania akademickie odbędą się w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (budynki nr 41 i 42 na planie kampusu Politechniki Gdańskiej http://campus.pg.edu.pl/).

 

[ Pobierz PDF ]