Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Politechnice Gdańskiej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich są największym wydarzeniem w naszym kraju pozwalającym na prezentację projektów realizowanych dzięki unijnemu dofinansowaniu. Są one elementem kampanii Europe in My Region. W tym roku w dniach 11-13 maja 2018 r. w ramach akcji odbędzie się około 600 wydarzeń w całej Polsce. Również Politechnika Gdańska otwiera swoje drzwi i zaprasza zainteresowane osoby w sobotę 12 maja 2018 r. do udziału w dwóch wykładach z informatyki organizowanych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”. Zajęcia odbędą się w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły na temat spotkań udostępnianych na Politechnice Gdańskiej w ramach Dni Otwartych można znaleźć na stronie: https://dniotwarte.eu

Osobą do kontaktu jest dr Barbara Wikieł, doc. PG, opiekun naukowy i kierownik projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”: barbara.wikiel@pg.edu.pl.