Kółka olimpijskie na Politechnice Gdańskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Myślisz o udziale w olimpiadzie matematycznej lub fizycznej, ale nie wiesz, jak się do niej przygotować? Słyszałeś o konkursie z informatyki, jednak nigdy wcześniej nie zetknąłeś się z zadaniami tego typu? Uzyskałaś tytuł finalisty w konkursie i marzysz o tym, aby w przyszłości zostać laureatem na szczeblu krajowym? Zgłoś się na kółka olimpijskie organizowane w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”!

Politechnika Gdańska zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kółka olimpijskie, prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W roku szkolnym 2016/2017 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację i zajęcia akademickie (olimpijskie) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych w ramach następujących przedmiotów:

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia na adres zdolnizpomorza@pg.gda.pl.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji na kółka olimpijskie dostępne są na stronie: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza w zakładce „Kółka olimpijskie”.

Wniosek należy przesłać do dnia 20 lutego 2017 r.

W zajęciach kółka może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w zajęciach rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 24 lutego 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w soboty po 3-4 godziny lekcyjne w zależności od przedmiotu.

Planowany termin pierwszych zajęć: 4 marca 2017 r.

Zajęcia prowadzone w ramach kółek poświęcone będą zagadnieniom wykraczającym poza podstawę programową i obejmować będą specyficzne treści przydatne w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jednym z celów prowadzonych zajęć będzie wykształcenie w uczniach umiejętności tworzenia strategii rozwiązywania zadań nietypowych i nieszablonowych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli akademickich, w wielu przypadkach posiadających już na swoim koncie liczne sukcesy uczniów!

 

Serdecznie zapraszamy!

[ Pobierz PDF ]

fot. pl.wikipedia.org