Liczby zespolone a geometria

Kolejne spotkanie akademickie z matematyki dla uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” odbyło się  7 grudnia 2019 r. Spotkanie poświęcone było liczbom zespolonym i ich związkom z geometrią na płaszczyźnie.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.15 wykładem w sali audytoryjnej Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej. Na wykładzie uczestnicy zapoznali się z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami związanymi z liczbami zespolonymi (w tym, z postacią algebraiczną i trygonometryczną). Już podczas wykładu uczestnicy mogli, wykorzystując tablety zakupione na potrzeby projektu i interaktywne aplety GeoGebry, samodzielnie odkrywać geometryczne aspekty działań na liczbach zespolonych, pozwalające opisywać przekształcenia geometryczne. Na wykładzie uczestnicy zapoznali się również z twierdzeniami, wyrażonymi w języku liczb zespolonych, dotyczącymi trójkątów podobnych i przystających, jak również z elementami geometrii analitycznej. W drugiej części spotkania uczestnicy utrwalali zdobyte wiadomości w czasie ćwiczeń, rozwiązując wiele zadań dotyczących postaci algebraicznej i trygonometrycznej liczb zespolonych. W czasie laboratoriów komputerowych uczestnicy w grupach rozwiązywali zadania (trudności olimpiad matematycznych), wykorzystując oprogramowanie matematyczne (GoeGebra i MATLAB), samodzielnie wymyślając konstrukcje opisujące przedstawione problemy. Następnie zapisywali rozwiązania w języku liczb zespolonych.

Galeria zdjęć