Nauka programowania dla „Zdolnych z Pomorza”

13 maja 2017 r. na Politechnice Gdańskiej odbyły się spotkania akademickie z informatyki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, stanowiące część stacjonarną kursów blended learningowych organizowanych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kursy przygotowane zostały z dwóch tematów: „HTML5 – podstawy programowania” (poziom gimnazjalny) i „Java i Android – podstawy programowania” (poziom ponadgimnazjalny).

Każdy z kursów składał się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone były w formie kursu e-learningowego na uczelnianej platformie Moodle, w ramach którego dostępne były między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści
w zakresie podstaw programowania. W trakcie trwania kursu (27.03-13.05.2017 r.) uczniowie otrzymali do wykonania różne zadania, mieli też możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość były zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia te odbyły się właśnie 13 maja 2017 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Poprowadzone były w formie 2 godzinnego wykładu oraz 4 godzin zajęć na laboratorium komputerowym.  Zajęcia te poświęcone były praktycznemu doskonaleniu nabytych umiejętności w zakresie programowania.

Wszyscy uczniowie, którzy systematycznie pracowali podczas kursu e-learningowego i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach akademickich poświęconych danej tematyce otrzymali certyfikaty ukończenia kursu blended learningowego w zakresie opanowania podstaw programowania z HTML 5 lub Javy i Androida!

GALERIA