Nieznośna lekkość bytu, czyli spojrzenie na grawitację

W dniu 7 grudnia 2019 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie akademickie z fizyki przeznaczone dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych dotyczące zagadnień związanych z grawitacją.

Podczas wykładu w przystępny sposób ilustrowane pokazami przedstawione zostały poglądy na temat siły ciężkości od starożytności po czasy współczesne. Poglądy Arystotelesa skonfrontowane zostały z eksperymentami Galileusza dotyczącymi swobodnego spadku ciał. Przy okazji prezentacji zagadnień związanych z ruchem ciał w polu grawitacyjnym ukazana została sekwencja zdarzeń, które doprowadziły do sformułowania prawa powszechnego ciążenia przez Newtona. Obserwacje prowadzone przez Tychona Brahe w Uranienborgu i późniejsza znajomość z Keplerem doprowadziły tego ostatniego do wniosków, które legły u podstaw rozumowania Newtona. Podczas wykładu wykorzystując rozumowanie zapisane w „Matematycznych zasadach filozofii naturalnej” pokazano w jaki sposób Newton doszedł do prawa powszechnego ciążenia.

W drugiej części spotkania omówiono przełomowy eksperyment Cavendisha oraz pokazano w jaki sposób można mierzyć przyspieszenie grawitacyjne za pomocą wahadeł i grawimetrów. Końcową część rozważań zajęło zdefiniowanie ciężaru ciała i pojęcia nieważkości. Omówione zostały zaawansowane konstrukcje do badań w warunkach mikrograwitacji np. Fallturm w Bremie oraz loty paraboliczne. Zaprezentowano też tzw. paradoks swobodnego spadku wyjaśniając na czym polega.

Uczniowie poznali też pojęcia masy bezwładnej i grawitacyjnej oraz dowiedzieli się jakie znaczenie ma ich nierozróżnialność w sformułowaniu ogólnej teorii względności przez Einsteina.

Galeria zdjęć