Zadziwiający świat trójkąta Pascala!

Tym razem to „trójkątna tablica” była tematem kwietniowego (14.04.2018 r.) spotkania akademickiego na Politechnice Gdańskiej, realizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, przygotowanego przez pracowników Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak w oparciu o  trójkąt Pascala wyznaczyć kolejne współczynniki wzorów skróconego mnożenia, gdzie odnaleźć liczby trójkątne lub piramidalne, jak  pokazać wszystkie możliwe kombinacje orłów i reszek podczas rzutów monetą, gdzie odnaleźć kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego a wraz z nim liczbę złotego podziału, jak  wyznaczyć potęgi 2 lub 11 oraz w jaki sposób uzyskać fraktale (np. trójkąt Sierpińskiego).

Zdobytą na wykładzie wiedzę w dalszej kolejności uczniowie wykorzystali podczas zajęć laboratoryjnych, programując w MATLAB’ie. Jednym z zadań było stworzenie fraktali czyli obiektów samopodobnych (wśród których  znalazł się trójkąt Sierpińskiego), których nie zabrakło również w części ćwiczeniowej.   

Strzałem w dziesiątkę okazał się trójkąt Pascala, który uczestnicy samodzielnie uzupełniali liczbami podczas wykładu, by móc z niego korzystać podczas zadań rachunkowych.

Zróżnicowana forma materiałów pozwoliła każdemu z uczestników być zadowolonym po sześciu godzinach spędzonych na Politechnice Gdańskiej.

O postępach  młodzieży  najlepiej świadczą wyniki testów przeprowadzonych przed zajęciami i tuż po. Na kolejne pytania zadane na początku wykładu poprawne odpowiedzi stanowiły odpowiednio: 2%, 29%, 29% i 76,5% wszystkich udzielonych odpowiedzi. Natomiast na koniec wykładu poprawne wyniki kształtowały się już w granicach 84%, 96%, 100% i 98%. Po uzyskiwanych wynikach widać, że nasza młodzież szybko się uczy i bardzo dobrze przyswaja wiedzę.

Galeria zdjęć