Życie na fali… elektromagnetycznej

„Fale elektromagnetyczne są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Choć nie wszystkie są dla nas widzialne i odczuwalne, to stale nam one towarzyszą. Bez nich nie odczuwalibyśmy ciepła promieni słonecznych, nie moglibyśmy również podziwiać oczami otaczającego nas świata. Wiele współczesnych technologii ułatwiających nam życie nigdy nie powstałoby, gdyby nie wyjątkowe właściwości fal elektromagnetycznych. Rzadko sobie uświadamiamy, że jesteśmy zanurzeni w elektromagnetycznym morzu. Wokół nas aż roi się od fal elektromagnetycznych. Dowiedz się jak nie dać się im zatopić i wykorzystać je na swoją korzyść, np. po to, by poserfować w internecie.”

Tak opisany został wykład, który odbył się 17 marca na Politechnice Gdańskiej.  Wykład wygłosił dr inż.  Zbigniew Usarek. Temat na tyle zainteresował młodych ludzi, że oprócz uczniów szkól ponadpodstawowych ( do których to wykład był adresowany ), zgłosiło się dużo uczniów z klasy siódmej podstawówki oraz z dwóch klas gimnazjum.

Równania wyprowadzone przez szkockiego fizyka i matematyka, Jamesa C. Maxwella wykazują, że wzajemnie sprzężone pola elektryczne i magnetyczne tworzą falę poprzeczną. Maxwell obliczył prędkość tej fali.

c - prędkość światła w teorii elektromagnetyzmu, μ0 – przenikalność magnetyczna próżni, ε0 – przenikalność elektryczna próżni. Maxwell przewidział ten związek przed odkryciem fal radiowych

Prędkość c, mimo że dotyczy wszystkich fal elektromagnetycznych, nazywa się prędkością światła.

W roku 1888 Heinrich Hertz przeprowadził po raz pierwszy eksperyment, w którym były wytwarzane i odbierane fale elektromagnetyczne, dowodząc tym samym ich istnienia i potwierdzając słuszność równań Maxwella.

Wykład był ilustrowany doświadczeniami, które demonstrowały rozwój na przestrzeni lat jednej z najtrudniejszych dziedzin fizyki, jakim jest elektromagnetyzm.

Galeria zdjęć