Kurs e-learningowy i spotkanie akademickie

Dyscyplina: biologia

Poziom: szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 06.03-17.04.2021 r.

Liczba uczestników: max. 60

 

Biotechnologia wokół nas

 

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca biologię, genetykę, chemię, inżynierię biomedyczną. Dziedzina ta pozwala na tworzenie różnorakich produktów, materiałów, pół-materiałów, które są wykorzystywane przez konsumentów każdego dnia. Często nie jesteśmy nawet świadomi iż poszczególne produkty są wytworzone dzięki umiejętnościom biotechnologów. Niniejsze zajęcia e-learningowe mają poszerzyć wiedzę uczniów na temat poszczególnych działów biotechnologii. A także uświadomić jak ważną i niezbędną dla ludzi XXI wieku jest dziedzina biotechnologii. W trakcie zajęć uczniowie zaznajomią się z codziennymi produktami, które są produkowane dzięki biotechnologom, a także poznają sposoby ich produkcji.

Kurs e-learningowy będzie miał na celu wprowadzenie w tematykę Biotechnologii jako interdyscyplinarnej nauki, tak niezbędnej w obecnych czasach. Pozwoli poznać wszystkie kolory biotechnologii oraz nauczy jak wykorzystywać naturę w celu ratowania życia i zdrowia, produkcji żywności, ochrony środowiska oraz w celu osiągnięcia wielu innych korzyści.

W dniu spotkania akademickiego podczas wykładu poznamy cechy szczepów mikroorganizmów, które mogą być wykorzystane w przemyśle biotechnologicznym, dowiemy się gdzie można znaleźć bakterie lub grzyby, które pozwolą na wyprodukowanie nowoczesnych, jak i tradycyjnych dóbr konsumpcyjnych. Poznamy również sposoby identyfikacji znalezionych interesujących mikroorganizmów, które po dokładnym zbadaniu będą mogły być podstawą linii produkcyjnych przynoszących olbrzymie zyski.
Na ćwiczeniach poznamy metody identyfikacji cech mikroorganizmów, które mogą być przydatne w przemyśle. Ponadto dowiemy się w jaki sposób określić czy interesujące nas mikroorganizmy są bezpieczne i czy mogą być wykorzystywane w produkcji określonych dóbr konsumenckich. A także w jaki sposób można określić przynależność gatunkową zidentyfikowanych mikroorganizmów. Uczniowie z wykorzystaniem specjalistycznych baz danych i programów komputerowych będą samodzielnie analizować sekwencje DNA w celu identyfikacji taksonomicznej.

Certyfikat:

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w e-zajęciach i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu na Politechnice Gdańskiej.

Zapisy zamknięte

Prowadzący:

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG
dr inż. Martyna Mroczyńska
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska

 

HARMONOGRAM

Kurs e-learningowy
06.03 - 16.04.2021 r.

 

Moduł Zagadnienie Liczba godzin
(w tym pracy własnej)
I Biotechnologia żywności 4
II Biotechnologia w medycynie 4
III Biotechnologia w farmacji 4
IV Biotechnologia roślin 4
V Biotechnologia w ochronie środowiska 4
VI Biotechnologia w przemyśle 4

 

Spotkania akademickie

17 kwietnia 2021 r., godz. 10.00-15.45

Rodzaj zajęć Zagadnienie Liczba godzin
Wykład Biotechnologia w przemyśle XXI wieku 2
Ćwiczenia i laboratorium Ćwiczenia praktyczne w zakresie poszukiwania szczepów mikroorganizmów przemysłowych. Sprawdzenie ich potencjału biotechnologicznego pod kątem przydatności, możliwości wykorzystania (brak patogenności) oraz identyfikacji gatunkowej. 4

 

Kurs e-learningowy poprowadzony zostanie na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

[ Pobierz PDF ]